Inngang NAV Sørfold, Rådhuset

Sommertid på NAV

NAV-kontoret har inngang ved siden av servicekontorepå Rådhuset, og har følgende ekspedisjonstid 2.- 24. juli:

  • Mandag: Kl. 12.00-14.00
  • Tirsdag og torsdag :Kl. 12.00- 14.00.
  • Onsdag og fredag: Stengt.

Utenom åpningstid kan du henvende deg til NAV kundesenter, tlf. 55 55 33 33 .

Barnevern: Tlf. 90 19 44 37/ 94 80 86 57/ 94 88 67 56.

Felles telefonnummer for NAV-kontorene i Nordland er 55 55 33 33.  (Kundesenter Nordland). Der kan du be om å få snakke med en av saksbehandlerne i Sørfold, og du får informasjon om hvem som er tilgjengelig.

Elisabeth Laksosnes er NAV-leder.  Hun  kan nås på mobiltlf. 417 53 888  og E-post elisabeth.laksosnes@nav.no.

På  nav.no  finner du rikelig informasjon om tjenester og lovverk som er tilknyttet dette området.

Vold i nære relasjoner

Nasjonal nettportal med oversikt over hjelpetilbud:

Din utvei

Info med tema ungdom

NB! Nav har egne temasider med informasjon som retter seg mot ungdom.:

NAVs infosider ungdom