Neverkurset godt i gang

Anfinn Pavall er godt i gang med neverkurs på Straumen i regi av Salten Museum. Også i år var mange interessert i kurset, men med litt overbooking fikk alle plass.

 Neverkurs februar 2010, foto Salten museum/Finn Rønnebu 
Lærer neverarbeid. F.v. Ann Kristin Megård, Monica Eliassen, Roy Larsen og Kristine Farstad.
 
I løpet av fire torsdager i februar skal deltakerne lære å lage enkle produkter med never som viktigste materiale. - Samtidig blir det litt innsikt i samisk kultur og levemåte, forteller Finn Rønnebu i Salten museum.
 
Utstilling om krigsbarn
I et samarbeid mellom Salten museum og biblioteket kommer en interessant utstilling til Sørfold i mars. Tittelen på denne er ”Krigsbarn – norsk mor, tysk far,” og den handler om sju mennesker som vokste opp etter krigen med en annerledes historie. De kommer fra Sørfold, Rognan, Mo i Rana, Dønna, Brønnøysund, Ørland og Orkanger.
 
Et forsiktig anslag regner med at det ble født mellom 10 000 og 12 000 krigsbarn i Norge under og etter krigen. Dette var barn med norsk mor og tysk soldatfar. 40 % av alle krigsbarna kommer fra de tre nordligste fylkene. I mange lokalsamfunn i Nord-Norge og Trøndelag kunne de tyske soldatene være flere enn den norske befolkningen.
  
Utstillingen åpnes med et foredrag på bibilioteket, Straumen mandag 15. mars kl. 19.00 og kan sees i bibiliotekets åpningstid til og med 26. mars:
Mandag og onsdag kl. 12.00-19.00, tirsdag og fredag kl. 10.00-15.00.
Sist oppdatert den 09. september 2015