Matematikk i barnehagen

Newton Salten er et interkommunalt opplæringsprogram for skoler og barnehager som handler om å gjøre realfagene tilgjengelige og praktisk rettet. Newton Sørfold har matematikk i barnehagen som satsningsområde.

Barnehagebarn i Steigene leker og lærer, foto Vegard Dybvik, RKK

LEK OG LÆRING. Steigenbarnehagen har nylig hatt besøk av representanter for Newton Sørfold. Det ble en lærerik og artig dag. Foto: Vegard Dybvik, RKK.

Utprøving

Kai Bråthen fra Newton Sørfold var nylig på besøk i en barnehage i Steigen. Han hadde med seg matematiske brikker som hadde forskjellig form, farge og tykkelse.

Hensiktene med besøket var å prøve ut en metode for å lære matematikk i barnehagen gjennom lek.

God respons

Kai hadde på forhånd lagt ut bokser med logiske brikker der de skulle sitte. Deretter fikk barna bygge, og prøve ut forskjellige former og mønstre. De lot brikkene få stå, ligge på bordet, og de la dem oppå hverandre. - Det ble mange fine konstruksjoner, forteller styrer Reidun Adolfsen.

Geobrett og strikk var det neste de fikk prøve. De laget mange ulike figurer med kanter.

En fornøyd styrer sier at barna syntes dette var veldig artig, og de var flinke til å konsentrere seg om oppgavene.

Reussurssentre

Newton Sørfold er en del av Newton Salten. Det er RKK (Regionalt kurs- og kompetansesenter) Indre Salten som har tatt initiativet til dette interkommunale samarbeidsprosjektet, som er finansiert av Partnerskap Salten. Skolene som deltar i Newton-programmet skal være kommunenes ressurssentre innen realfagene.

Samarbeid mellom skole og næringsliv

Det er blinket ut noen hovedutfordringer for Newtonprosjektet:

 • Bidra til at Saltenregionen i fremtiden har tilgang på høyt kvalifisert arbeidskraft i forhold til utvikling og nyskapning.
 • Vise at det lokale næringsliv er kunnskapskrevende, og at det finnes spennende og utfordrende arbeidsplasser for jenter og gutter i Salten.
 • Utvikle gode møteplasser mellom skole og lokalt næringsliv.

 

Sponsing fra næringslivet

Newton Sørfold er støttet av følgende bedrifter:

 • Siso energi kr 20 000,-,
 •  Elkem Salten kr 10 000,-,
 •  Sørfold kraftlag kr 10 000,-
 •  Sisomar kr 3 000,-

 

Beløpene gjelder for hvert år i prosjektperioden, som er tre år.

Hele Salten

Samtlige kommuner i Salten som deltar i programmet. Her er en oversikt som viser hvilken profil de har valgt seg:

 • Newton Gildeskål, havbruk.
 • Newton Beiarn, geologi og naturfag
 • Newton Hamarøy, arkitekten
 • Newton Meløy, elektrisk energi og solcelle
 • Newton Steigen, nordlys
 • Newton Saltdal, fysisk aktivitet, ernæring og blodsukker
 • Newton Fauske, energi og Elektrisitet
 • Newton Bodø, utnyttelse av energi
 • Newton Sørfold, matematikk i barnehagen

 

Les mer Newton Salten (link)

Sist oppdatert den 09. september 2015