Får kursbevis

På nordsida har det vært både grunnleggende og videregående norskkurs for arbeidsinnvandrere og deres familier. 6 desember får de kursbevis.

Deltakere på norskkurs

KURSDELTAKERNE. Foran f.v. Marite Minzare og Andreijs Minzars. Bak f.v. Dima Minzars, Ina Ariseva, Linnar Kangur, Liga Minzare, Kristaps Minzars, lærer Per Reffhaug, Katrin Männik og Raili Kull. Ikke til stede: Vaira Zvingule, Jelena Aleknaviciene og Ernestas Aleknavicius. Foto: Anne-Mari Skogvoll.

Ikke rettighetsbasert
For at arbeidstakere skal bli best mulig integrert i samfunnet , er en av forutsetningene at de kan beherske norsk både på arbeidsplassen og ellers.

Men arbeidsinnvandrere og deres familier får ikke tilbud om rettighetsbasert norskopplæring.

Dermed må man finne andre løsninger.

 Støtte fra kommunen
-  Det er i kommunens interesse at alle innbyggere kan bli velfungerende i forhold til språk, skrev rådmannen i sin saksutredning til formannskapet da det ble bevilget 46.000 kroner til norskkurs.

Gjennom et spleiselag mellom Sørfold kommune, Salten kompetanse og deltakernes arbeidsgivere er det startet opp tre slike kurs i Sørfold, ett på Straumen og to på nordsida.

Grunnleggende og videregående
Når det gjelder sistnevnte, er det gjennomført både grunnleggende og videregående kurs, med de pensjonerte rektorene Anne-Mari Skogvoll og Per Reffhaug som lærere.

Anne-Mari Skogvoll forteller at 8 av elevene begynte på norskkurs allerede i 2010, og de hadde 96 timer i 2010-2011.

Avsluttende prøve og kursbevis
-  Våren 2012 ble det gitt klarsignal for 100 nye timer som ble fordelt med 50 timer på de "gamle" elevene og 50 timer på de nyinnflyttede. Denne gangen må de også betale noe av kurset selv, men vi håper på støtte fra arbeidsgiverne, sier hun.

Dessverre er det noen av nybegynnerne som har flyttet i løpet av sommeren og høsten.

- 6 desember skal vi ha avsluttende prøve som vil gi deltakerne bevis på at de har deltatt på kursene, sier Anne-Mari Skogvoll.

Sist oppdatert den 09. september 2015