Tre norskkurs i gang

Nylig ble det startet opp norskkurs for arbeidsinnvandrere og deres familier på Straumen, og fra før av går det både grunnleggende og videregående kurs på nordsida.

Norskkurs på Straumen

PÅ KURS. Lærer Vera Sannes veileder en av deltakerne på norskkurset på Straumen.

Kommunen støtter

Arbeidsinnvandrere og deres familier er den eneste gruppen som ikke får tilbud om rettighetsbasert norskopplæring.

Sørfold kommune ser behovet for å gi et tilbud til disse, og har både bevilget penger og tatt initiativet til norskkurs for arbeidsinnvandrere. Tidligere i år ble det satt av 46.000 kroner til dette.

Integrering og trivsel

-  For at arbeidstakerne skal bli best mulig integrert i samfunnet, er en av forutsetningene at de kan beherske norsk, både på arbeidsplassen og ellers.

Det er i kommunens interesse at alle innbyggere kan bli velfungerende i forhold til språk, skrev rådmannen i sin saksutredning til formannskapet da tilskuddet ble bevilget.

Opus Saltdal

Salten kompetanse dekker halvparten av kursutgiftene for alle deltakerne på de tre kursene, og Sørfold kommune dekker 25%. Resten dekkes av den enkelte eller den bedriften de er ansatt hos.

Deltakerne på de tre kursene kommer fra Latvia, Litauen, Estland og Tyskland.

Det er Opus Saltdal som er kursarrangør.
 

Videregående
Lærere på kursene på nordsida er Anne-Mari Skogvoll og Per Reffhaug, som begge er pensjonerte rektorer. Der er det både grunnleggende og videregående kurs i gang, med 8 deltakere på hvert kurs.

Kursene går over 50 timer. Lærer på Straumen er Vera Sannes.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015