Norskkurs for arbeidsinnvandrere

Kommunen ser et økende behov for norskopplæring for innflyttere som ikke har tilgang til rettighetsbasert opplæring. Denne våren planlegges tre kurs, og rådmannen foreslår at formannskapet bevilger inntil 46.000 kroner til dette.

Artjoms Pesko og næringssjef Gerd-Bente Jakobsen

HAR MELDT SEG PÅ. Artjoms Pesko (22) fra Latvia er tilkallingsvikar innenfor renhold på Rådhuset. Han har meldt seg på norskkurs. Her sammen med næringssjef Gerd-Bente Jakobsen, som arbeider med denne saken.

Etter eget utsagn kan hun trenge å brushe opp sine egne norskkunnskaper – derfor kosten på bildet.  

Ikke rettighetsbasert
De som kommer fra land utenom EØS-området har rett til gratis norskopplæring.
Denne saken gjelder de som ikke har slike rettigheter.

Familiemedlemmer
Behov for norskopplæring gjelder både de som er ansatt i bedrifter, samt de som foreløpig ikke har noe ansettelsesforhold. Sistnevnte vil i hovedsak gjelde familiemedlemmer til arbeidsinnvandrere.

To kurs i 2011
Sørfold kommune bidro i 2011 til to ulike norskkurs for arbeidsinnvandrere, et grunnleggende kurs på nordsida, og et norskkurs med fagprofil for byggebransjen på Straumen.

På nordsida ble det brukt lokale lærerkrefter, mens kurset for Straumen var i regi av Opus Fauske, og ble holdt på Fauske. I begge tilfelle ble kursutgiftene delt mellom Sørfold kommune og bedriftene der deltakerne var ansatt. Samlet bidro Sørfold kommune med 54.846 kroner til de to kursene i 2011.

Ønske om videregående kurs
Deltakerne på kurset på nordsida ønsket å få etablert et videregående kurs i norsk, samtidig som det har kommet flere arbeidsinnvandrere til området, med behov for grunnleggende opplæring.

Opus Saltdal
Sørfold kommune har via Salten Kompetanse henvendt seg til Opus Fauske og Opus Saltdal med forespørsel om å holde kurs. Førstnevnte har ikke kapasitet denne våren, men Opus Saltdal har mulighet til å gjennomføre samtlige tre kurs i Sørfold: Et grunnleggende og et videregående på nordsida, samt et kurs på Straumen med ulikt nivå på deltakerne.

Til hvert av kursene på nordsida har det meldt seg åtte deltakere, og sju har meldt seg interessert i kurset på Straumen.

Har startet opp
På nordsida har man tilgang på lærerkrefter lokalt, og kursene startet opp i begynnelsen av mars. De gjennomføres lokalt og på kveldstid, og omfatter 50 timer.

Deltakerne ble informert om at finansieringen ikke var avklart ved oppstart.

Salten Kompetanse dekker halvparten
Imidlertid har Sørfold kommune nylig fått bekreftet fra Salten kompetanse at de dekker om lag 50 % av kostnadene til gjennomføringen av kurset for alle deltakerne. Dette utgjør ca 90. 000 kroner.

Hvis Sørfold kommune og Salten kompetanse sammen bidrar med inntil 75 % av kostnadene, vil det være opp til den enkelte bedrift om en ønsker å støtte arbeidstakeren ytterligere økonomisk. Egenandelen vil ligge på om lag 2. 000 kroner pr. person.

Formannskapet behandler saken 27. mars. Som en forutsetning for kommunal støtte presiseres det i innstillingen at kursdeltakerne må være hjemmehørende i Sørfold kommune, dvs. har meldt flytting.

Les mer om regler for norskopplæring og rettigheter på hjemmesidene til
Integrerings – og mangfoldsdirektoratet:

Imdi (link)
 

Sist oppdatert den 09. september 2015