Telefonnummer for pårørende

I forbindelse med tragediene på Utøya og i Oslo er det opprettet telefonnummer i hver kommune som pårørende kan henvende seg til. Nummeret for Sørfold er 975 02 375. I dag mandag kl. 12.00 er det ett minutts stillhet i hele Norden.

Et land i sorg, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

ET LAND I SORG. Det ble flagget på halv stang på Rådhuset lørdag, i forbindelse med tragediene på Utøya og i Oslo.

Telefonnummeret for Sørfold er 975 02 375.  Pårørende som ringer dette nummeret, kommer til leder for kommunens beredskapsgruppe for psykisk og sosial omsorg.

Sist oppdatert den 09. september 2015