Ferdig til skolestart

Den nye gymsalen i Røsvik vil stå ferdig til skolestart 2011. Og den gamle samfunnshusdelen vil være ferdig renovert noe tidligere.

Dette skal bli ny gymsal i Røsvik, foto Halvard Toften

TAR FORM. Arbeidet med bygging av ny gymsal i Røsvik går fort framover. Foto: Halvard Toften.

Leire

Grunnarbeidet og omlegging av ledninger startet opp i november i fjor. Da gravearbeidet startet, viste det seg at leirelaget lå mye høyere enn først antatt. Det ble derfor besluttet å foreta masseutskiftninger både under bygget og i ledningsgrøfta.

Dette har påført prosjektet ekstra kostnader i størrelsesorden ca. 500.000 kroner.

Radonsperre

Byggekomiteen har også besluttet å legge radonsperre, dette i tråd med nye krav fra 1. juli 2010.

Foran skjema

Pr. januar i år var prosjektet forsinket med ca. 2 uker i forhold til framdriftsplanen, men det er satt inn ekstra mannskaper for å innhente forsinkelsen.

I følge kontrakten mellom entreprenør og Sørfold kommune som byggherre skal den nye gymsalen stå ferdig til årets skolestart, og det gamle samfunnshuset skal være ferdig renovert en måned senere.

Nå ser det ut til at samfunnshuset blir klart til bruk allerede i løpet av sommeren, og dermed ligger man foran skjema.

Barnas interesser ivaretatt

Helsesøster Sissel Olsen er barnas talsperson, foto Sørfold kommune/ Bente BraatenByggekomitéen består av politikere og administrasjon i Sørfold kommune, samt en representant for idrettsrådet.  I tillegg er helsesøster Sissel Olsen (bildet) med som barnas representant. Det er nemlig hjemlet i Plan – og bygningsloven at alle kommuner skal ha en talsperson som skal ivareta barnas interesser i planprosesser.

Arkiv for lag og foreninger

Byggekomitéen hadde møte 17. januar. Da gikk de gjennom prosjektets framdriftsplan, godkjente innvendig fargevalg og så på ekstra utbedringer ut over anbudsgrunnlaget.

De vedtok også at det skal utarbeides en plan for parkering.

Komitéen behandlet i tillegg en henvendelse fra IL Knubben, som etterlyser et godt ventilert rom i nyhallen for oppbevaring av lagets protokoller og annet. Det er også ønske om en glassmonter i inngangspartiet.

Byggekomitéen mener at en heller bør få til et samlet arkiv for alle lag og foreninger i kommunen, og da ikke nødvendigvis i Røsvik.

Fakta om dette byggeprosjektet:

  • Byggherre: Sørfold kommune
  • Entreprenør: Fauskebygg A/S
  • Kostnadsramme: 13.577.000 kroner

     

Prosjektet omfatter:

  • Bygging av ny gymsal ved Røsvik skole. Størrelse  9 x 18 meter, takhøyde 6,5 meter, 2 sett garderober.
  • Renovering av Røsvik Samfunnshus. Dette var tidligere også gymsal, nå skal samfunnshuset kun være selskapslokale og møterom (med kjøkken som skal betjene både nytt og gammelt bygg).
Sist oppdatert den 09. september 2015