Fredagskino med Pelle

Mørsvik får tilbake fredag som kinodag, og som første film i det nye året står selveste Pelle Politibil på plakaten.

Pelle polittibil. Foto: Film & kinoPopulære Pelle. Den nye animasjonsfilmen om Pelle har fått meget god kritikk. Fredag 22. januar kl. 18.00 kommer den med Bygdekinoen til Mørsvik oppvekstsenter.
 
God nyhet
For noen år siden ble kinodagen i Mørsvik flyttet fra fredag til onsdag. Dette slo uheldig ut på besøksstatistikken, da det er en del skoleungdommer og andre som bare er hjemme i helgene og dermed ikke kan gå på kino i hjembygda på onsdager.  
Bygdekinoen på sin side har hele tida vist forståelse for dette, men de har mange hensyn å ta når det gjelder lokaler og spilledager, og kabalen ville ikke gå opp hvis alle ønsker skulle innfris.
 
Nå har det imidlertid kommet melding fra Bygdekinoen med en god nyhet:
 
Fra og med 22. januar legges kinoen til fredager. Som før blir det kino en
gang i måneden, og det er satt opp 10 kinokvelder i 2010:
 
   
  • 22. januar
  • 19. februar
  • 19. mars
  • 16. april
  • 14. mai
  • 11. juni
  • 3. september
  • 1. oktober
  • 29.oktober
  • 26. november
 
Barna går på kino
Bygdekinoen har også sendt ut besøksstatistikk for høsten 2009, som viser et samlet besøk på 112 personer, fordelt på 4 kinokvelder og 7 filmer. Oversikten viser klart at det er barnefilmene som trekker folk, med andre ord at det er barna som er de ivrigste kinogjengerne. Istid 3 trakk 28 personer til kinoen, og julenatt i Blåfjell topper lista med 39 besøk. Her må det imidlertid opplyses at kinoen inngikk i korpsavslutningen før jul, og dette kan ha bidratt til økt frammøte. Samtidig er dette et forbilledlig eksempel på godt samarbeid i lokalmiljøet.
 
Bygdekinoen har en garantiavtale med Sørfold kommune, og har sammen med rapporten sendt regning på 2.325 kroner, som utgjør differensen mellom billettinntekter og fastbeløpet for 2. halvår 2009.
 
-         Et beskjedent beløp å betale for å sikre et viktig kulturtilbud, sier kultursjef Bente Braaten.
 
Mørsvik er eneste spillested for Bygdekinoen i Sørfold.
 
Sist oppdatert den 09. september 2015