Ny NAV-leder på plass

Elisabeth Laksosnes er Sørfolds nye NAV-leder. Hun startet opp 1. februar, og kommer fra tilsvarende stilling i Beiarn, der hun også var helse - og sosialsjef.

Elisabeth Laksosnes

FRA BEIARN TIL SØRFOLD. Elisabeth Laksosnes er ny NAV-leder i Sørfold.

Solid utdanning og praksis
Laksosnes er utdannet sosionom, med videreutdanning i behandling, rehabilitering og oppfølging av mennesker med psykiske lidelser.

I tillegg har hun nettopp avsluttet videreutdanningen «Boligsosiale emner» i regi av Universitetet i Bodø.

Hun har bred erfaring fra arbeidslivet, og før hun kom til Beiarn var hun blant annet fagleder for psykisk helsetjeneste i Fauske kommune.

Hun har også vært distriktsleder i pleie og omsorg og sosialkurator i Fauske kommune.

Bygget opp NAV i Beiarn
I Beiarn var hun helse – og sosialsjef i full stilling fra 2007 til 2009. Deretter ble hun koblet inn i oppbyggingen av det lokale NAV-kontoret som prosjektleder, og ble leder for dette da det var etablert.  

Samtidig fortsatte hun som helse – og sosialsjef, men da i halv stilling.

Med andre ord er det en svært kompetent leder som har overtatt etter Morten Pedersen, som nå er NAV-leder på Fauske.

Vi kommer tilbake med et intervju med Elisabeth Laksosnes senere.

Sist oppdatert den 09. september 2015