Ny skilttavle

Nå blir besøkende i området ved Trollbukta industriområde møtt av et nytt og informativt skilt som presenterer alle næringsaktørene i området. Formannskapet har bevilget 27.000 kroner til kommunens andel av utgiftene.

Ny informasjonstavle ved Trollbukta, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

Mange bedrifter. Dette er den nye informasjonstavla som står like etter avkjøringen fra E 6 på fylkesveien som går gjennom industriområdet i Trollbukta.

Endringer
De siste årene har det skjedd en del endringer i området mellom Straumen og Elkem. Vedsentralen, som tidligere var kommunalt drevet, er nå en del av Siso Vekst, og bilverkstedet Straumen Autosenter har i likhet med Siso Vekst vært i drift i mange år. Den siste tilveksten er Sørfold Industrikai, som ble åpnet i 2008. Alt dette tilsa at den gamle skilttavla var moden for fornyelse. Det er viktig at besøkende blir møtt av ei informasjonstavle som både er korrekt og oppdatert, og som samtidig ser ordentlig og innbydende ut.
 
Sørfold kommune i samarbeid med bedriftene i området har derfor gått sammen om en oppgradering og endring av tavla, og det er også anskaffet belysning til den.
 
I møte 29. juni ble formannskapet anmodet om å bevilge kommunens andel av utgiftene, som er satt til 27.000 kroner. Dette sa de enstemmig ja til, og pengene ble hentet fra næringsfondet.
Sist oppdatert den 09. september 2015