Mange muligheter i Røsvik

Liss-Mona Abrahamsen er ny styrer i Røsvik Barnehage, og startet i jobben 1. juni. Hun er opptatt av friluftsliv, og vil mye ut på tur med barna. - Røsvik har mange muligheter, med fjell, hav og skog, sier hun.

Liss-Mona Abrahamsen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

TRIVES I DET GRØNNE.  Liss-Mona Abrahamsen er selv glad i gå på tur, og vil ta dette med seg inn i styrerjobben.

Foldværing

30-åringen er oppvokst i Ånsvik og føler seg hjemme i området.  Og faktisk er hun tilbake der hun startet sitt arbeidsliv. -  For 12 år siden var jeg assistent og renholder i Røsvik barnehage. Allerede den gang bestemte jeg meg for å bli styrer, sier hun.

Nå er hun altså tilbake, etter å ha tatt utdanning som førskolelærer og jobbet i barnehage på Fauske, der hun bor med mann og 3 barn.

Håper på vekst

Liss-Mona forteller at det er 18 barn i barnehagen nå, men 15 fra høsten av.

– Vi håper på tilflytting av unge folk som vil etablere seg her, sier hun. Og både med tanke på innflyttere og sin egen pendling håper hun at veien snart blir bedre.

Friluftsliv i fokus

Med sin beliggenhet mellom skog og fjære har barnehagen et flott utgangspunkt for å ta nærområdet i bruk hele året. Og til å dra på tur. Dette er en tradisjon de har hatt i alle år, og som den nye styreren vil satse enda mer på. Og som passer godt i en kommune med folkehelse på programmet. -  Jeg ser gjerne at vi drar enda mer på tur enn før, sier hun.

Mye nytt

Sørfold komune er organisert etter såkalt flat struktur, der hver barnehage og skole er egne enheter og styreren er enhetsleder.

Dette innebærer at hun ikke bare skal være fagleder, men også må holde styr på budsjett og regnskap. –  Det er mye nytt å sette seg inn i, men jeg er veldig glad for at jeg fikk jobben, sier Liss-Mona E. Abrahamsen. 

Sist oppdatert den 09. september 2015