Endelig fin Røsvikvei

Røsvikveien ble markert med nyåpning og snorklipping 3. oktober etter utbedringen. Vi har bedt ordfører Lars Evjenth si litt om kommunens rolle i denne saken.

Nyåpning av Røsvikveien

SNORKLIPPING. Fylkesråd for samferdsel Tove Mette Bjørkmo (Ap) klipper snoren, flankert av fylkesveisjef Torbjørn Naimak (t.v.) og ordfører Lars Evjenth.

Stort engasjement
-  Røsvikveien har vært en hodepine i svært mange år. Det har kommet mange henvendelser gjennom brev, møter og oppslag i media om veien, både fra kommunen og befolkningen i området, sier ordfører Lars Evjenth.

Røsvikveien hadde også egen profil på facebook. Kort sagt: et stort folkelig engasjement.

- Vi klarte etter hvert å få etablert en praksis der en fylte i dumpene som oppsto i teleløsningen.

Men det var ikke utsikt til å få gjort en større innsats på veien så lenge den lå i de statlige budsjettene.

Fra statlig til fylkesvei
I 2009 ble det bestemt at en del riksveier skulle endre status og bli fylkesveier, det vil si at ansvaret og eierskapet ble flyttet fra stat til fylke.

-  Det ble også bestemt at fylkeskommunene skulle få med en del midler for å ruste opp disse veiene der det var nødvendig. Vi visste at denne åpningen var kortvarig, det er nemlig slik at ikke alle fylkesveier har fast dekke ennå.

God respons
-  Straks vi ble kjent med denne endringen, ba vi om møte med daværende fylkesråd May Valle (V) og veivesenet for å ta opp saken.

Med oss i møtet hadde vi et fakta- ark som viste bilder fra veien, utfordringer og en del fakta om arbeidsliv, befolkning med mere.

Responsen var god hos fylkesråden.

Noe måtte gjøres
Neste steg var å få fylkets samferdselskomite på befaring. Juni samme år kom de på besøk. -  Etter befaring i minibuss og påfølgende møte på rådhuset var budskapet solgt om at her måtte noe gjøres.

Fra 2. til 1. plass
Regionrådene fikk i oppgave å lage regionale prioriteringer i forhold til fylkesveier.

- På regionrådsmøtet på Hamarøy samme høst, klarte vi å komme oss inn på en andreplass på Saltenlista. På førsteplass kom Glombergan i Meløy. Vi visste at Røsvikveien var et prosjekt en kunne gå i gang med nesten med en gang, og at kostnadene var innenfor det som var realistisk å få til.

Glombergan var dyrere og der var mye av planarbeidet ennå ikke på plass. Vi kom oss dermed etter hver inn på 1. plass på fylkets liste.

Vi hadde også kontakt med fylkestingsgruppa i løpet av høsten for å holde saken varm.

Så ble det bevilget 42 millioner kroner til prosjektet. Ferdig gjennomført har det kostet rundt 70 millioner kroner.

En avgjørende faktor

- Avgjørende for å få til dette prosjektet var etter min mening at eierskapet ble overflyttet til Nordland fylke. Det var der vi til slutt fikk gjennomslag for at noe måtte gjøres med veien, avslutter ordfører Lars Evjenth.

Røsvikveien ved Storbakkan

Fin vei. Dette partiet ved Storbakkan viser hvor bra veien er nå.

Mer historikk om saken


 

Sist oppdatert den 09. september 2015