Nye informasjonstavler

Til våren skal det settes ut skilt og informasjonstavler ved fem turområder. Ved å trappe opp informasjonsarbeidet vil kulturkontoret tilrettelegge for at flere kommer seg ut på tur.

Informasjonstavler, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Vandring i Hamsuns Rike. Sørfold er med i reiselivssamarbeidet Hamsuns Rike, og dette vises også i skiltprofilen. Denne tavla skal settes opp på Straumen.
 
Nyttig informasjon
Informasjonstavlene inneholder kart med symboler for merket sti, hytter, utsiktspunkt og severdigheter. I tillegg opplyses det om lengde og anslått tidsbruk for de ulike turene, og det er også funnet plass til litt kulturhistorie.
 
Til Leirfjorden for å handle
For eksempel fortelles det om den såkalte flyktningeruta mellom Sørfjorden og Riksgrense Sverige. Grenseloser fulgte denne ruta under krigen når de hjalp folk å komme seg over grensen. Men i gamle dager var dette også ferdselsvei for samer fra Sverige som kom til Leirfjorden for å handle.
 
Kjøtt-Kjersti
På tur fra Røsvik til Sætervatn passerer man Svartvatnet. Dette ble tidligere kalt Utbolvatnet, da et sagn sier at et uønsket jentebarn ble satt ut for å dø der.
 
Nordvest for Svartvatn ligger Kjøtt-Kjersti hellaren, hvor Kirsti Povelsdatter sammen med mannen Aanen Andersen grunnet nød og sult tjuvslaktet en hest og gjemte kjøttet.
 
Tur gjennom fraflyttede bygder
Om strekningen Styrkesnes – Horndal kan man lese at bygdene Hauan, Jordbru, Tennvatn og Grovassbakkan hadde bosetting fra 1800-tallet til sist i 1960-årene.
 
Mange skilt
Det er laget informasjonstavler til fem turområder, med 2-3 for hvert område. Dette fordi det for de fleste turenes vedkommende er aktuelt å starte fra begge ender, i noen tilfeller også et tredje sted. Tavlene er dermed ikke helt identiske, siden det er avmerket på kartet hvor man befinner seg når man står og studerer tavla. (Her står du nå).
 
Rammene eller overbygningen over tavlene skal lages av Siso Vekst AS.
 
Mens disse informasjonspunktene settes opp ved parkeringsplasser eller andre steder som er naturlige utgangspunkt for turen, vil det i tillegg plasseres ut skilt en rekke steder ute i terrenget, i alt 130 skilt. Disse viser vei og avstand videre.
 
Følgende turområder skal få nye informasjonstavler:
 
  •       Straumen – Straumklumpen og Straumen-Røyrvatn
  •       Sørfjorden – Riksgrense Sverige (også kalt Norge på tvers)
  •      Sørfjorden – Lakshol (samme tavle som ovennevnte)
  •      Styrkesnes – Horndal
  •      Røsvik – Sætervatn

 

Prosjektet er støttet av Nordland fylkeskommune.

Sist oppdatert den 09. september 2015