På plass i nye lokaler

Hjemmetjeneste Sør har fått nye lokaler i Straumvassveien. - Her har vi gode arbeidsforhold i lyse og trivelige lokaler, sier enhetsleder Lisbeth Elvebakk.

Lokaler for Hjemmetjeneste Sør, foto Sørfold kommune/Kjell Eilertsen
Sentralt på Straumen. I dette bygget flyttet Hjemmetjeneste Sør inn i mars i år. Enheten holder til i leiligheten som ligger ytterst til venstre.
 
Alt er samlet
Hjemmetjeneste Sør omfatter Røsvik og Straumen, med tjenestetilbudene hjemmehjelp, hjemmesykepleie og miljøtjeneste. Tildeling av trygghetsalarm og middagsombringing styres også herfra. I tillegg adminisistreres ordningene BPA (brukerstyrt personlig assistent) og omsorgslønn fra Hjemmetjeneste Sør.
 
Lisbeth Elvebakk, foto Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen
          
            -  I de nye lokalene har vi bedre arbeidsforhold, både med hensyn til plass, arbeidsro og utstyr, sier Lisbeth Elvebakk (bildet). Hun er enhetsleder for Hjemmetjeneste Sør, og har overtatt etter Hildur Helene Sørensen, som sluttet i stillingen like før jul.
 
Denne enheten er en av fire i Sørfold kommunes omsorgstjeneste. Da kommunen gikk over til såkalt flat struktur fra 2009, ble pleie, omsorg og rehabilitering inndelt slik:
 
  • Sørfold Sykehjem
  • Sørfold Eldresenter
  • Hjemmetjeneste Nord med Elvheim Bokollektiv
  • Hjemmetjeneste Sør
 
Samtidig ble en del tjenester flyttet fra andre enheter. I prosessen fram mot de nye lokalene i Straumvassveien ble flere alternativer vurdert, men man fant ut at løsningen som nå er tatt i bruk var den beste. Leiligheten er bygget om for å tilpasses sitt nye bruksområde.
 
Miljøtjenesten
I forbindelse med NAV-reformen ble den kommunale sosialtjenesten med barnevern en del av NAV, sammen med trygd og arbeid. Samtidig ble miljøtjenesten flyttet fra sosial til Hjemmetjeneste Sør.
 
Anne Pettersen, foto Sørfold kommune/ Kjell EilertsenAnne Pettersen arbeider i miljøtjenesten. Hun trives også godt i de nye lokalene. Alle fotos: Sørfold kommune/ Kjell Eilertsen.
Sist oppdatert den 09. september 2015