Nytt hefte om Røsvik kystfort

– Gjennom prosjekt kystfort legger vi vekt på lokal tilhørighet, sier Trude Gleinsvåg, rektor ved Røsvik skole. 14. november lanseres et nytt hefte om Røsvik kystfort, og skolen har mange planer om videreutvikling av prosjektet.

Tore Gleinsvåg ved kanonstilling

Tore Gleinsvåg fra Dønna har samlet inn stoff og skrevet et hefte om Røsvik kystfort som utgis av Sørfold kommune. Her er han ved en kanonstilling. Samtlige foto: Røsvik skole.

Tidsvitner har vært informanter

Det er Tore Gleinsvåg som har skrevet heftet om Røsvik kystfort, og utgiver er Sørfold kommune. Heftet er rikt illustrert, og inneholder også intervjuer med tidsvitner.

Alle er velkommen til lansering

  • Velkommen til lansering: Torsdag 14. november kl. 18.00 på Røsvik samfunnshus.
  • Enkel servering. Gratis inngang. Salg av heftet, som koster 100 kroner. Tore Gleinsvåg vil selv være til stede og fortelle om heftet og stoffinnsamlingen.

 Han er pensjonert lektor med hovedfag i historie.

  • Lærere og elever ved Røsvik skole vil også informere om sitt prosjektarbeid i forbindelse med kystfortet.
  • Musikkinnslag v/ elever.

Elever ved Røsvik skole inne i bunker

Røsvik skole har kystfortet som prosjekt. Her er mange elever inne i en bunker.

Lokalt entreprenørskap

Rektor Trude Gleinsvåg ved Røsvik skole forteller at dette er en del av skolens samarbeidsprosjekt med Universitetet i Nordland, som har tittelen Entreprenørskap i Salten.

–  Gjennom dette prosjektet legger vi vekt på lokal tilhørighet, det å bli kjent med og stolt av vår kulturarv, sier hun.

Og skolen har mange planer og tanker om å utvikle prosjektet videre.

Kanonstilling som kan bli framtidig visningsstilling

Dette kan bli en framtidig visningsstilling.

–  Vi ønsker blant annet å få satt den første kanonstillinga i stand, slik at det blir ei visningsstilling.

Vi ønsker også å lage kart over området, og en sti hvor man kan se bunkere, tunneler, brakkeruiner etc.

Elever i abried med opprensking av kanonstilling

Elever i arbeid med opprensking av kanonstilling.

Egen hjemmeside

Vi ser også for oss en egen hjemmeside for kystfortet, med bilder, film og historie.

Severdighetsskilt

–   På sikt håper vi dette kan bli en turistattraksjon for kommunen, og det hadde vært fint med et severdighetsskilt ved E6 som viser vei til Røsvik og kystfortet, sier en engasjert rektor.

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015