Nytt kunstgress til ballbinge

Nytt kunstgress til ballbingen ved Straumen skole blir dyrere enn først antatt, og rådmannen foreslår å omdisponere midler over potten Tilskudd idrettsanlegg for å finansiere kunstgress til 168.000 kroner.

Ballbingen ved Straumen skole

Ballbingen ved Straumen skole trenger nytt kunstgress.

Bevilget 120.000 kroner fra før

I årets investeringsbudsjett er det satt av 120.000 kroner til kjøp av nytt kunstgress til ballbingen ved Straumen skole.  Summen framkom via anbudsrunde i fjor, men firmaet som fikk tilslaget klarte ikke å levere.

I år er det sendt ut nye forespørsler, og laveste anbud ligger på 168.000 kroner.

Trenger 55.000 kroner

Dette betyr at kommunen har satt av 48.000 kroner for lite. I tillegg kommer reiseutgifter m.m. for konsulent.  Til sammen trenger man 55.000 kroner ut over det som er bevilget fra før for å skifte ut det utslitte kunstgresset i ballbingen ved Straumen skole.

Foreslår omdisponering

For å finansiere det økte behovet anbefaler rådmannen å omdisponere midler som er satt av på posten tilskudd idrettsanlegg. Konkret gjelder dette penger  som var planlagt brukt til sykkelløype ved Straumen skole samt merking og skilting av turløype Megården – Svartvatnet.

De to sistnevnte tiltakene kan av kapasitetsårsaker ikke realiseres i år uansett, dermed kan midlene frigjøres til ballbingen i stedet.

Driftsutvalget behandler denne saken 6. oktober.

Sist oppdatert den 09. september 2015