Nytt møte om veinavn

Nerigardsveien eller Megårdsveien ? Forslag til veinavn ligger på høring, og grendeutvalget i Tørfjorden inviterer til åpent møte på Tørfjorden grendehus onsdag 30. april kl.19.00.

Tørfjorden

Høringsperiode til 8. mai

Kommunens veinavnprosjekt er snart i mål. Det er laget et samlet forslag til adresser over hele kommunen som ikke har veinavn fra før, og dette ligger på høring til 9. mai.

Deretter skal kommunestyret fatte vedtak.

–  Vi gjennomførte en rekke møter med lokalbefolkningen i vinter, og er veldig fornøyd med oppmøtet og engasjementet, sier prosjektleder Steinar Strand.

Ønske om nytt møte

I Tørfjorden ble det en del diskusjon om hva veiene skal hete, og grendeutvalget arrangerer derfor et nytt møte nå i høringsperioden.

Det viktigste spørsmålet er: Skal navnet være Nerigardsveien eller Megårdsveien?

Velkommen til åpent møte på Tørfjorden grendehus onsdag 30. april kl. 19.00.

Forslag til veinavn Hjelvik – Helland

Kart Sommerset-Tørfjorden

Se også hele saken:

 Veinavn på høring

 

Sist oppdatert den 09. september 2015