Ungdomsrådet vil samle ungdommen

Sørfold ungdomsråd for 2017/2018 har hatt sitt første møte, og Tormod Mørsvik er ny leder. 15. november kl. 19.00 på Bakeriet inviterer de til workshop: Ung i Sørfold, hva ønsker DU?

Sørfold ungdomsråd 2017 - 2018

Dette er det nyvalgte ungdomsrådet. F.v. Sander Myhr Bjørknes (Røsvik skole), Tormod Mørsvik (Nordsia oppvekstsenter), Shanett O. Dahlskjær (Straumen skole), Nora Kjær Olsen (Røsvik skole), Mikael Jensen (Straumen skole), Gaute Ruud Sevaldsen (Nordsia oppvekstsenter) og Nora Dervola Vollan (Straumen skole). Sistnevnte er vara for Brian G. Nordhei.

Ungdomsrådet vil mobilisere på sine skoler

I samarbeid med kulturkotoret ønsker ungdomsrådet å finne ut hva ungdom i Sørfold ønsker av aktiviteter, både i ungdomklubbene og ellers.

Derfor inviterer de alle fra 7. klasse og oppover til en samling på aktivitetshuset Bakeriet på Straumen onsdag 15. november kl. 19.00.

Medlemmene i ungdomsrådet har fått i oppgave å gå rundt i klassene og markedsføre denne workshopen. Målet er å få med så mange som mulig.

– Det blir gratis pizza og brus, forteller Steinar Strand, som er sekretær for ungdomsrådet.

Ungdomssamlingen gjør at juniorklubben denne kvelden må avslutte kl. 19.00, og ikke 20.00 som vanlig.

–Vi må starte workshopen kl. 19.00 av hensyn til de som har lang vei hjem, så det ikke blir altfor sent på kvelden, forklarer Strand.

Ungdomsrådet med i plangruppe

Ungdomsrådet har valgt Tormod Mørsvik til leder for dette skoleåret, og Mikael Jensen er nestleder. Avstemningen var skriftlig.

Tormod ble også valgt som representant til Ungdommens Fylkesting i Bodø 3.- 5. november, sammen med Shanett Olsen Dahlskjær.

På sakskartet sto også valg av representanter til en arbeidsgruppe gruppe som skal lage forslag til anleggsplan for idrett og friluftsliv for 2018-2021, og her ble Tormod Mørsvik og Sander Myhr Bjørknes valgt.

–  Et flott møte med interesserte og aktive ungdommer, oppsummerer Steinar Strand, som ser fram til  workshopen på Bakeriet 15. november.

Referat fra møte i Sørfold ungdomsråd 23. oktober 2017.

 

Sist oppdatert den 02. november 2017