Nytt ungdomsråd

Det er valgt ungdomsråd for 2010/2011 og Lise Moen fra Røsvik er ny leder. Nylig hadde ungdomsrådet sitt første møte.

Sørfold Ungdomsråd 2010/2011, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand
Klare til innsats. Dette er Sørfold Ungdomsråd 2010/2011: F.v. Lasse Pedersen, Simon Sørfjordmo, Malin Hjelvik (alle Straumen skole), Erik Engan, Lise Moen (begge Røsvik skole), Isabel Berg (videregående skole), Hanne Alexandersen (Straumen skole), Melissa Simonsen og Tiril Sørfjord (begge Leirfjorden skole).
 
Jentene i flertall
Det nye ungdomsrådet består av 3 gutter og 6 jenter. Noen er valgt for 1 år, og noen for 2 år. Dette for å unngå at hele rådet skiftes ut hver høst.  Ungdomsrådet skal være et talerør for ungdoms interesser, som skal høres i alle kommunale saker som angår ungdom. De skal også kunne ta opp saker på eget initiativ.
 
Det er elevrådene som oppnevner representanter til ungdomsrådet, men rådet velger selv leder og nestleder. Da ungdommene møttes 21. oktober, ble Lise Moen enstemmig valgt til ny leder, og Lasse Pedersen fortsetter som nestleder. Når det gjelder representanten fra videregående skole, ga denne seg selv denne gangen. Isabel Berg var nemlig valgt som representant for Straumen skole for 2 år i 2009. Nå har hun begynt på videregående, og blir dermed representant for denne gruppa i stedet.
 
Samling i Bodø
Isabel Berg deltok også på en helgesamling i Bodø i september som Ungdommens Fylkesting inviterte til. Der var ungdommer fra hele Nordland samlet til seminar en helg helg, og hadde bl.a. gruppearbeid om fordeler og ulemper ved å bo i Nordland.
 
Ungdomsklubbene
Da Sørfold Ungdomsråd møttes 21. oktober sto mange saker på sakslista. Blant annet tok de en gjennomgang av hvordan det står til med driften av de tre ungdomsklubbene i kommunen. Klubben på Nordsida ønsker seg større lokaler med flere rom og muligheter for flere aktiviteter.  De har skrevet brev til kommunen og bedt om å få være i de tidligere barnehagelokalene i Elvkroken.
 
Ungdomsklubben på Røsvik er heller ikke fornøyd med lokalene, som de deler med skolefritidsordningen.
 
En skandale
Når det gjelder Straumen, ga ungdommene uttrykk for at selve klubblokalene er meget bra, men kjøkkenet er intet mindre enn en skandale. – Det er uhygienisk, skapene ramler i stykker og det er altfor lite utstyr der, var blant kommentarene som kom fram om dette.
 
Møter politkerne
I løpet av våren skal det være fellesmøte mellom ungdomsrådet og driftsutvalget. Da kan ungdommene stille spørsmål til politikerne og ta opp saker de er opptatt av.
 
Last ned og les:
Sist oppdatert den 09. september 2015