Godt nytt år!

Sørfold kommune ønsker alle et riktig godt, nytt år. Kommunen står foran mange oppgaver og utfordringer i 2012, og er som tidligere opptatt av å gi et godt tjenestetilbud til sine innbyggere.

Fyrverkeri på Straumen

Fyrverkeri på Straumen.

Budsjett med høyt investeringsnivå

20. desember ble budsjettet for 2012 vedtatt i kommunestyret. Det største løftet på investeringssiden er rehabilitering av Straumen skole, men det er også bevilget penger til mange andre prosjekter.

Det er satt av 2 millioner kroner til utbedring av kommunale bygg, som gjelder både innvendig og utvendig opgradering. Før arbeidet starter opp, skal det utarbeides oversikt som viser vedlikeholdsbehovet.

Kumlokk skiftes ut

Til utebdring av kommunale veger er det satt av 2,2 millioner kroner i 2012. Grunnforsterkning av veien til kirkegården på Helland står på planen, og det samme gjør utskifting av kumlokk. Dagens kumlokk skal skiftes ut med låsbare.

Det skal også brukes en del midler til generell standardheving på kommunale veger.

Bassenget i Sørfoldhallen får heis

En gladnyhet for brukerne av Sørfoldhallen og ungdomsklubben på Straumen er at kjøkkenet skal oppgraderes, og det skal anskaffes heis til bassenget.

Samhandling

Den nye samhandlingsreformen har trådt i kraft, og denne får innvirkning for alle landets kommuner.

Nå skal kommuenene være med og betale for sykehusopphold for sine innbyggere, og det opprettes tilbud lokalt til utskrivningsklare pasienter.

Men framfor alt har reformen fokus på forebyggende helsearbeid, og i dette ligger spennende utfordringer for kommunene.

I en egen artikkel kommer vi tilbake til hvordan Sørfold møter kravene i samhandlingsreformen, og hva du som innbygger vil merke av endringer i denne forbindelse.

Sist oppdatert den 09. september 2015