Ønsker du en bedre hverdag?

Hvordan kan du hjelpe deg selv til en bedre hverdag, og hva innebærer det å delta i selvhjelpsgruppe? Mental Helse Sørfold og Selvhjelp Norge inviterer til seminar om dette 15. mai.

Elisabeth Laksosnes og Roy Larsen

NAV-leder Elisabeth Laksosnes og psykisk helsearbeider Roy Larsen har tidligere arrangert kurs i depresjonsmestring. Nå er de medhjelpere for Mental Helse Sørfold, som tilbyr informasjonskurs om selvhjelpsarbeid.

Møte andre med samme erfaring

–  Vi håper å få i gang selvhjelpsgrupper, der man kan møte andre med samme erfaring. Dette handler om hvordan man kan mestre hverdagen bedre, sier Roy Larsen, som er psykisk helsearbeider i Sørfold kommune.

Kan også bruke selvhjelp alene

Men selvhjelp handler ikke bare om å være med i en gruppe. Det handler også om hvordan vi selv kan ta i bruk de ressursene vi alle har til å ta tak i livsproblemer, endre handlingsmønstre og ta nye valg.

Og dette kan vi gjøre ved å våge å tenke på en annen måte enn før.

I samarbeid med Selvhjelp Norge inviterer Mental Helse Sørfold til informasjonskurs om dette:

Torsdag 15. mai kl. 12.30 – 15.30 på aktivitetshuset Bakeriet, Straumen.

Program for kursdagen (pdf)

Enkel servering. Påmelding innen 12. mai til sorfold@mentalhelse.no  eller tlf. 412 00 267,

Eller til ingerberit@selvhjelp.no  eller tlf. 467 78 204

Les mer om selvhjelp – et bidrag i det lokale folkehelsearbeidet:

Avisartikkel om selvhjelp (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015