Hovedbiblioteket har lokaler i rådhuset i kommunesenteret Straumen og filialene er lokalisert til skolene i Røsvik og Leirfjorden.
(sette inn bilder av biblioteket?)

På biblioteket kan du låne:

bøker – lydbøker – tidsskrifter – tegneserier – lokalhistorie - film - musikk på CD. Du kan lese avisene Saltenposten og Avisa Nordland

Biblioteket har tilgang til stasjonært og trådløst internett, kopiering og faks

Biblioteket har åpent 8 lørdager i året (annonseres).

 

!Alt utlån er gratis!

 

Ansatte

Jorunn Løding,
biblioteksjef
jorunn.loding@sorfold.kommune.no

Rita Karlsen
sekretær
bibliotek@sorfold.kommune.no

Ann-Katrin Sætrevik
filialstyrer Leirfjorden
ann-katrin.saetrevik@sorfold.kommune.no

Ulf Strøksnes
filialstyrer Røsvik
ul-stroe@online.no

Utlånsregler for Sørfold folkebibliotek

 

Lånekort

Biblioteket benytter Nasjonalt lånekort som kan brukes både lokalt (fra skolealder) og i andre norske bibliotek (fra 15 år).

  • Alle kan få lånekort, barn får lånekort fra skolealder.
  • Barn under 15 år må ha underskrift fra foresatte for å få lånekort.
  • Biblioteket kan kreve legitimasjon ved utskriving av lånekort.
  • Lånekortet skal alltid fremvises ved utlån.
  • Tap av lånekort må meldes til biblioteket, nytt lånekort koster kr.10
  • Låner plikter å melde fra om navn/adresseendring,
  • endring av e-postadresse og telefonnr.


Lånerett

Bibliotekets bøker og annet materiale stilles gratis til disposisjon for bibliotekets brukere. Alle som er bosatt i landet har lånerett ved biblioteket.

Vi ønsker at brukerne skal få låne fra bibliotekets samlinger, spesielt
nye og populære medier, innen rimelig tid. Brukerne må derfor merke seg lånefrister og forfallsdatoer.

Ansvar

Låneren er ansvarlig for alt som lånes på hans eller hennes kort. Dersom låneren er under 15 år er det foresattes ansvar. Det er ikke tillatt å låne bort kortet til andre.
Bøker og annet materiale må leveres tilbake innen lånetidens utløp. Ved overskridelse av lånetiden betales gebyr etter gjeldende satser. Tapt eller ødelagt materiale må erstattes etter gjeldende satser.

Lånetider

Lånetider
Hva kan du låne? Lånetid
Bøker/lydbøker 4 uker
Musikk (CD) 4 uker
Tidsskrifter 2 uker
DVD/video 1 uke
Språkkurs 3 mnd

 

Låner kan ved utlån be om lengre lånetid. Lån på bøker, lydbøker, musikk, tidsskrifter kan fornyes 3 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre lånere. Lån på DVD/video kan fornyes 2 ganger.

Gebyrer kan unngås ved å følge med på lånetiden og fornye/levere lån før purringer blir utskrevet. Forfallsdato legges ved alle utlån.

Lånere kan etter ønske motta varselmelding på SMS som en ekstra påminnelse noen dager før forfall på lån. Meldingen kan ikke besvares.

Lånere som ønsker å bruke internett kan fornye sine lån selv på bibliotekets nettsider under ”Meg og mitt”. Dette krever brukernavn og passord. Lånerne må ta kontakt med biblioteket for å få ordnet dette.

Kontakt biblioteket:

telefon:    75 68 53 30 / 75 68 53 32
e-post:     bibliotek@sorfold.kommune.no
internett:  http://www.sorfold.kommune.no/artikler/bibliotek

 

Reservering av utlånt materiale

Bøker og annet materiale som er utlånt kan reserveres. Låner får melding når det reserverte materialet kan hentes. Låneren kan selv foreta reserveringer fra bibliotekets hjemmeside.

 

Fjernlån

Biblioteket skaffer bøker som ikke finnes i samlingen gjennom lån fra andre bibliotek.
For slike lån gjelder eierbibliotekets utlånsregler.

 

Purringer og gebyrer

Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetiden. Hvis lånetiden overskrides, sender biblioteket ut påminnelser/purringer om innlevering via brev, e-post eller SMS.
Det beregnes gebyrer for purringer. Satsene er beregnet pr. varsel, ikke pr. utlånt enhet. Kommunale institusjoner (skoler, barnehager, institusjoner for eldre) er fritatt for gebyr.

 

Barn:

Barn er fritatt for purregebyr. Eventuelt krav om erstatning sendes til foresatte.

 

Voksne:

1.varsel: gratis        
2.varsel: 20 kr
3.varsel: 50 kr
4.varsel: krav om erstatning

 

Erstatning

Hvis lånt materiale ikke leveres etter 3. purring, regnes det som tapt.
Det blir da sendt ut erstatningskrav (2 uker etter 3.purring).
Ubetalt erstatningskrav går til inkasso.

Låneren sperres for videre utlån ved ubetalt erstatningskrav.

 

Satser ved erstatningskrav

Satser
Type Pris
Faglitteratur 400 kr
Skjønnlitteratur 350 kr
Barnebøker 250 kr
Tegneserier 100 kr
DVD 150 kr
CD-ROM: 300 kr
Lydbøker barn 200 kr
Lydbøker voksne 400 kr
Enkle plater i lydbøker 120 kr
Musikk-CD 150 kr
Tidsskrifter: 50 kr
Språkkurs: 800 kr