Omsorgsboliger med fint uteområde

Plen helt ned til vannet, garasjebygg med stor utebod og taket renset for mose. – Vi har fått et praktanlegg, og det meste av arbeidet er utført av Lions Sørfold, sier Tor Ankjell, styreleder i Strandmyra Borettslag

Medlemmer av Lions Sørfold lager plen ved Strandmyra Borettslag

Ivrig dugnadsgjeng fra Lions Sørfold lager plen ved Strandmyra Borettslag på Straumen.  F.v. Odd Johansen, Leidulf Olsen, Jan Myhre, Halvdan Haug, Per Martin Johansen, Ivan Kvarsvik og Steinar Johansen.

Etter at vi hadde tatt bildet, kom også Ketil Kristensen og Jan Arne Johansen. 

Fint å kunne bidra

–  Vi synes det er fint å kunne bidra i lokalsamfunnet, sier Ivan Kvarsvik, som er president i Lions Sørfold.

–  Barn, ungdom og eldre er prioriterte grupper i vårt arbeid, sier han.

Lions tar mange arbeidsoppdrag for å styrke aktivitetskassen til klubben. Disse midlene går så ut igjen til ulike humanitære formål.

Ivan Kvarsvik ved garasjeanlegget

Ivan Kvarsvik foran det fine garasjeanlegget med utebod. Lions har blant annet malt, og laget benker og bod.

Gave fra Sørfold Danselag

Tor Ankjell kan også fortelle at det er kjøpt inn nye møbler til fellesstua, og montert musikkanlegg som er en gave fra Sørfold Danselag.

Malt og fjernet mose

Videre er veger og innkjøring til garasje asfaltert, og boligene er malt på nytt.

–  Og ikke minst er all mose fjernet fra taket. Også dette arbeidet er det Lions som har utført, sier er fornøyd styreleder i Strandmyra Borettslag.

Taket på omsorgsboligene er renset for mose

Idyllisk beliggenhet

Beliggenheten til disse omsorgsboligene er det ingenting å si på. Med plen helt ned til Straumvatnet kommer den enda bedre til sin rett.

Uteområdet ved Strandmyra Borettslag

Sist oppdatert den 09. september 2015