Ønsker veilys

Innbyggerne på Sildhopnes har sendt brev til Sørfold kommune, der de ber om veilys langs den kommunale veien dit. - Barna føler seg utrygge, skriver de i brevet.

Smolten AS i Mørsvikbotn

Økt trafikk på grunn av Smolten

Veien til Smolten (bildet) er blitt omlagt, slik at den følger det meste av den kommunale veien til Sildhopnes. - Det er stor trafikk der både av små og store kjøretøyer som skal til anlegget. Denne trafikken kommer i tillegg til eksisterende trafikk, heter det i brevet som er underskrevet av 16 beboere, både barn og voksne.

Skolevei

Det er mange barn som bruker denne veien til skole og barnehage, og disse føler seg utrygge og må ofte kjøres når det er mørkt. Dette gjelder også når de skal tilbake til oppvekstsenteret på kveldstid på korpsøvelse, svømming etc.

Sykkelløype

Det er også igangsatt arbeid med en sykkelløype i terrenget i området ved Mørsvik oppvekstsenter. Denne kommer til å bli brukt på kveldstid når den er ferdig, og da må barna sykle langs veien for å komme seg dit.

I brevet ber man om at det snarest blir iverksatt arbeid med å få veilys på plass slik at barna får en trygg vei å ferdes på.

Trafikksikkerhetsplan

Kommunalsjef Kåre Isaksen vurderer denne saken som et nyttig innspill til kommunens trafikksikkerhetsplan, som skal rulleres i løpet av høsten. -  Tiltaket står i trafikksikkerhetsplanen, (tiltak nr. 11 under Mørsvik) men siden det  ikke er avsatt midler til veilys på årets budsjett, kan vi ikke love noe her og nå. Men vi kan love at vi vil følge opp dette i forbindelse med trafikksikkerhetsplanen, og det blir opp til utvalget som er nedsatt og deretter poltikkerne om veilys til Sildhopnes bør settes høyere opp på prioriteringslisten, sier han.

Dette utvalget har fått i oppdrag å oppdatere handlingsprogrammet i nevnte trafikksikkerhetsplan. Som utganspunkt for sitt arbeid har de de tildligere vedtatte tiltakene i planen, og disse kan du lese om her:

Handlingsprogram trafikksikkerhetsplan (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015