Opphever konsesjonsordning

Til nå har tillatelse fra kommunen vært en forutsetning for å kunne omsette film. Nå har Stortinget opphevet denne konsesjonsordningen med virkning fra 1. januar 2011.

Omsetning av DVD krever ikke lenger kommunal konsesjon, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten
Trenger ikke tillatelse fra kommunen. Slike hyller med film på DVD finner man i mange butikker og bensinstasjoner. Vårt bilde er tatt på Coop Prix Straumen, som nå kan fortsette å selge film uten å søke kommunen om fornyelse av konsesjonen hvert 5. år.
 
Kinokonsesjon som før
Kulturdepartementet understreker at endringen ikke berører konsesjonsordningen for visning av film eller video (kinokonsesjon). Denne vil gjelde som før. Det er salg og utleie av film som ikke lenger er konsesjonspliktig. 
 
Nytt ansvar for kommunene fra 1987
Lov om film og videogram trådte i kraft i 1987. Gjennom denne ble kommunene tillagt konsesjonsmyndighet for omsetning av film og videogram i næring, og saksbehandlerne ble skolert for å ivareta ansvaret med å forberede slike saker for politisk behandling, og utarbeide kommunale konsesjonsbetingelser.  Det var også kommunene som hadde ansvaret for at forhandlerne overholdt disse betingelsene, og konsesjonen kunne trekkes tilbake om f. eks. aldersgrenser eller andre bestemmelser ikke ble overholdt.
 
Har mistet sin betydning
Det ble også stilt krav om at alle forhandlere skulle ha et visst utvalg av norsk film og barnefilm. Men gjennom en grunnlovsendring i 2004 har man ikke lenger anledning til å fastsette kulturpolitisk begrunnede konsesjonsvilkår. Kulturdepartementet antyder også at konsesjonsordningen i liten grad har blitt brukt til å føre kontroll med videobransjen.
 
Dette er bakgrunnen for at Stortinget nå har opphevet ordningen med kommunal konsesjon for omsetning av film, med virkning fra 1. januar 2011
 
Fortsatt aldersgrenser
De generelle reglene for videoomsetning er videreført, uavhengig av konsesjonsordningen. Det vil fortsatt være forbudt å omsette film til personer under filmens aldersgrense. Og den som omsetter film til kunder over disk må selv ha fylt 18 år. Selve loven om film og videogram gjelder med andre ord fortsatt, også for å sikre at filmer som registreres ikke er i strid med norsk lov.
 
Hva betyr dette? Hva er nytt?
Kundene vil ikke merke at den kommunale konsesjonsordningen er borte.  Men for alle som i dag selger/leier ut film eller har tenkt å starte opp med dette, vil endringen bety at de ikke trenger å søke kommunen om tillatelse/fornyelse av konsesjon. 
 
For Sørfolds vedkommende er det nå kun Bygdekinoen som må søke om konsesjon hvert 5. år, siden visning av film fortsatt er konsesjonspliktig.
Sist oppdatert den 09. september 2015