Ja til Barnas Nasjonalpark

Sjunkhatten nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd 5. februar, og skal tilrettelegges spesielt for barn og unge. Og elevene ved Røsvik skole har vært med på å lage logoen!

Noen av elevene ved Røsvik skole med den nye nasjonalparken i bakgrunnen, foto Halvard Toften.
Barnas nasjonalpark. Her er 9 av de 33  elevene ved barnetrinnet i Røsvik, med nasjonalparken i bakgrunnen. Foto: Halvard Toften.
 
Lekende barn
-       Dag Rønnebu og jeg plukket ut fem bilder etter vår interne konkurranse. Det kom inn forslag fra alle elevene på barnetrinnet. Elevene hadde ideen som ble til endelig logo, lekende barn foran Sjunkhatten, sier en stolt rektor Halvard Toften.
 
Logoen til Sjunkhatten nasjonalpark.Logoen for den nye nasjonalparken: Lekende barn foran fjellet Sjunkhatten sett fra Gardsfjellet.
 
God prosess
Ordfører Lars Evjenth er godt fornøyd med at vedtaket om opprettelse endelig er fattet, og at nasjonalparken bærer navnet Sjunkhatten.
 
-       Jeg oppfatter at det har vært en god prosess i forbindelse med dette vernet, vi har blitt hørt i våre innspill. Unntaket er ønsket om å holde grenda Sjunkan utenfor nasjonalparken. Her kan nok mye ivaretas gjennom forskriften og forvaltningsplanen, sier ordføreren.
 
Kvalitetsstempel
- Jeg synes at navnet på parken er svært flott, lokalpatriot som jeg er. Også logoen er flott - med et fint Sørfoldmotiv. Jeg tror at den nye nasjonalparken sammen med Rago på en god måte er med på å synliggjøre de store naturverdiene vi har her.  Det ligger en utfordring i dette til oss som lokalsamfunn: å gripe de positive mulighetene dette gir oss. Det å ha nasjonalparker og det å være nasjonalparkkommune bør gi oss fortrinn i forhold til reiseliv som vi må bruke, for å utvikle lokalt næringsliv.
 
Det å kunne skilte med så store naturverdier bør også gjøre noe med vår egen identitet. Vi har fått  et kvalitetsstempel på våre naturverdier. Det er unikt flott i Sørfold . Regjeringen har slått fast det vi lenge har visst,  og det skal vi være stolte av, sier en engasjert Lars Evjenth.
 
Den nye nasjonalparken ligger i kommunene Bodø, Fauske og Sørfold.
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015