Oppstart dansetilbud i Røsvik

Danselærer Karolina Repnik er tilbake i kulturskolen, og med forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte starter kulturskolen dansetilbud i Røsvik med påmeldingsfrist 13. januar.

Dansegruppe i kulturskolen

Dette er fra kulturskolefestivalen 2013, med en dansegruppe på Straumen og lærer Karolina Repnik.

Har vært lørdagssamlinger i høst

Høsten 2013 har danseundervisningen i kulturskolen vært organisert som workshop over noen lørdager i stedet for et ukentlig tilbud, og Tonje Jakobsen, som til daglig er ansatt ved kulturskolen i Hamarøy, har vikariert som lærer mens Karolina Repnik har hatt permisjon.

For å få kabalen til å gå opp i forhold til kjøretid og ressurser til disposisjon, har det i denne perioden vært et dansetilbud kun på Straumen.

Utvider tilbudet fra nyttår

Dette vil endre seg fra nyttår. Kulturskoleleder Ragnhild Hansen forteller at man nå tar sikte på å gå videre med to grupper på Straumen og én i Røsvik.

Fra 2. klasse

Med dette kunngjør vi ledige plasser på dans i Røsvik. Nedre aldersgrense for dans i kulturskolen er 2. klasse.

Hansen sier at i skrivende stund er det ikke avklart hvilken ukedag dansen i Røsvik vil foregå, og om den legges til tidlig ettermiddag eller litt senere.

Hun presiserer også at det bør melde seg minimum 8 for at tilbudet skal startes opp.

Påmeldingsfrist er 13. januar, og elektronisk søknadsskjema benyttes:

Søknad om kulturskoleplass

Har du spørsmål om opplegget eller ønsker du nærmere opplysninger ? Ring kulturskoleleder Ragnhild Hansen, tlf. 416 17 970 eller send en e-post til rhh@sorfold.kommune.no.

Sist oppdatert den 09. september 2015