Oppstart folkebad 5. oktober

Folkebadet i Sørfoldhallen ønsker alle velkommen til ny sesong fra torsdag 5. oktober. Dette er senere oppstart enn vanlig, og kulturkontoret beklager dette.

Folkebad i Sørfoldhallen

Folkebad i Sørfoldhallen

Uforutsette omstendigheter (sykefravær) har gjort at prosessen med ansettelse av badevakter, livredningskurs og oppstart folkebad er forsinket.

Begge badevaktsstillingene ble lyst ledig før sommerferien, og det har meldt seg søkere.

Ut fra dette tar man sikte på ansettelse i stillingene og nytt livredningskurs i løpet av siste del av september, slik at folkebadet kan komme i gang fra og med torsdag 5. oktober.

Kulturkontoret beklager forsinkelsen, og ønsker barn og voksne velkommen til folkebad i Sørfoldhallen fra 5. oktober.

Sist oppdatert den 11. september 2017