Oppsummerer året

Kommunalt råd for universell utforming har lagt fram sin årsmelding for 2013. De er glad for at kommunen har vedtatt en handlingsplan for universell utforming.

Helland kapell

Rådet var på flere befaringer i 2013, blant annet ved Helland kapell. –  Det er ikke mulig for rullestolbrukere å komme seg inn i kapellet, bemerker de.

Viktig plan

Tor Ankjell er leder i rådet. I sin oppsummering av året som nå ligger bak oss skriver han blant annet dette:

–  Vi i rådet er svært fornøyd med at det er vedtatt en handlingsplan for universell utforming.

Planen vil gi innbyggerne i Sørfold kommune god innsikt i hvordan universell utforming blir ivaretatt i alle kommunale regulerings- og bebyggelsesplaner.

Gang – og sykkelveier

–  Et av våre forslag i år er at den kommunale vegplanen fokuserer på arbeidet med utvikling av gang- og sykkelveier.

Befaring på kommunale bygg

Rådet er ikke bare opptatt av nye bygg- og anleggstiltak i kommunen.

De har hvert år en befaring på eksisterende kommunale bygg og veger for å kunne komme med forslag om bedre universell tilpassing for brukerne.

Samarbeid over kommunegrensene

Rådet er invitert til interkommunalt samarbeid i 2014. Det er Rådet for likestilling av funksjonshemmede (RLF) i Nordland som ønsker å møte kommunale råd i hele fylket for å få innspill i arbeidet til rådene i de ulike kommunene.

–  Vi forlater et spennende år, og går inn i et nytt år med mange og nye universelle utfordringer og muligheter for oss alle, skriver Tor Ankjell.

Rådet hadde 6 møter i 2013. Protokoll fra møtene ligger på kommunens hjemmeside under Politikk.

Les hele årsmeldingen til kommunalt råd for universell utforming:

Årsmelding 2013 (pdf)

Les også:

Handlingsplan for universell utforming (pdf), vedtatt i kommunestyret i februar 2013 og revidert i desember 2013.

Tor Ankjell

Tor Ankjell, leder i kommunalt råd for universell utforming i Sørfold.

Sist oppdatert den 09. september 2015