Ordinasjon

Søndag 19. desember var det ordinasjon av sokneprest Guri-Lise Stavrum i Røsvik kirke. Det var biskop Tor B. Jørgensen som forrettet, og dette var tidenes første ordinasjon i Sørfold.

Sokneprest Guri-Lise Stavrum, foto Mariann Strømdal
Ordineres 19. desember. Sokneprest Guri-Lise Stavrum, her i Mørsvikbotn kapell. Foto: Mariann Strømdal.
 
Første gang
-  Det er første gang det utføres en ordinasjon i vår menighet , og vi er stolte over at vår sokneprest  valgte å ha sin ordinasjon her i Sørfold, sier kirkeverge Mariann Strømdal.
 
Vikar fra 2006
Guri - Lise Stavrum søkte på stillingen som sokneprest for nokså nøyaktig et år siden, og fikk jobben under forutsetning av at hun skulle fullføre utdanningen til prest som hun var i gang med.  Stavrum kommer egentlig fra Sjursnes i Troms. Der bodde hun til hun var 11år, før familien flyttet til Tromsø. Guri – Lise er utdannet kateket, som er en pedagogisk utdanning innenfor kirkesektoren. Sine første år som kateket hadde hun i Ankenes utenfor Narvik, før hun kom til Fauske hvor hun har vært ansatt i over 20 år.
 
I 2006 begynte hun som prestevikar i Sørfold, og underveis har hun altså gjennomført den delen av utdanningen som hun må ha for å kunne virke som sokneprest.
 
Vigsling
Ordinasjon betyr  å innvie, vigsle noen, til kirkelig tjeneste under bønn og håndspåleggelse. Denne forbønnshandlingen skal legges til en gudstjeneste som har en høytidelig form.
 
For å bli ordinert/vigslet til prest i den norske kirke må man ha teologisk embetseksamen, eller master i teologi med praktikum. Guri – Lise har nettopp avsluttet sin siste eksamen.
 
Biskopen forrettet
Før selve ordinasjonsgudstjenesten, skal presten som ordineres, ha en samtale med sin biskop. Det var biskop Tor B. Jørgensen som hadde denne samtalen, og som også  forrettet ved gudstjenesten denne søndagen.
 
Det er også vanlig at flere andre prester deltar i en ordinasjon, som er et viktig og svært høytidelig øyeblikk for en prest.
 
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe på Rådhuset.
Sist oppdatert den 09. september 2015