Påpeker trafikkfarlige forhold

Leirfjorden grendeutvalg er opptatt av trafikksikkerhet i området. De har sendt brev til Statens Vegvesen om flere forhold som bør utbedres.

Mikal Arntzen, leder i Leirfjorden grendeutvalg

Mikal Arntzen er leder i Leirfjorden grendeutvalg, som har sendt brev til Statens Vegvesen om flere trafikkfeller i området.

Farlig sving
I brevet nevner grendeutvalget en trafikkfarlig sving i bakkene ned fra Leirfjordgård og ned mot gamle E6 i Bonnådalen. Skolebussen som kjører over Engan og til Leirfjorden skole trafikkerer denne strekningen daglig.

Mangler autovern
-  I løpet av høsten er det satt opp noe autovern på sørsiden av Hestmyra, men spesielt en sving i nedre del av Tverdalen anser vi som trafikkfarlig.

Her mangler alt av autovern, og ved en eventuell utforkjøring kan kjøretøyene havne i elva. Svingen er ofte glatt og vanskelig på vinterføre, skriver grendeutvalget.

Uoversiktlig kryss
I brevet nevnes også krysset i Elvkroken, der fylkesveien over Engan tar av fra E6. Krysset er uoversiktlig, spesielt for trafikk som kommer sørfra og må krysse E6. Med mye snø og høye brøytekanter blir sikten ekstra dårlig.

I tillegg til selve veikrysset er inn- og utkjøringen til butikken også problematisk i forhold til sikt.

Farlig kryss
Leirfjorden grendeutvalg ber om at hele krysset blir tatt opp til vurdering.

-  Etter vår mening bør fartsgrense vurderes, og det bør skiltes som farlig kryss.

Is i tunnelen
Den tredje saken som grendeutvalget tar opp, er gangfeltet gjennom Kobbhammartunnelen.

-  Dette finnes, men på grunn av hindringer kan det knapt benyttes, verken av gående eller syklister. Om vinteren henger is ned på gangfeltet på flere plasser. Dette hindrer passasje, skriver de.

Kopi av brevet til Statens Vegvesen er sendt Nordland fylkeskommune og Sørfold kommune.

Sist oppdatert den 09. september 2015