Trenger større parkeringsplass

Strøksnes Grendelag har skrevet brev til Statens Vegvesen. Der ber de om rekkverk langs fylkesvei 612 på Ytre Styrkesnes, og peker også på at parkeringsplassen der er for liten.

Parkeringsplass og snuplass Ytre Styrkesnes, foto Sørfold kommune/ Steinar Strand
Snuplass og parkeringsplass. Denne parkeringsplassen ble i sin tid bygd av Strøksnes grendelag. Foto: Sørfold kommune/Steinar Strand, som for øvrig står feilparkert. (Plassen er også snuplass, blant annet for bussen, og ”ytre bane” må derfor holdes fri for biler)
 
Manglende rekkverk
På vegne av beboerne i området oppfordrer grendelaget Statens Vegvesen om å sette opp rekkverk langs fylkesvei 612 i Jektvika. – Her mangler rekkverk, og hvis du sklir av veien, kjører du rett ut i havet, heter det i brevet fra Strøksnes Grendelag, der det også framgår at mye av rekkverket langs veien mellom Bonåsjøen og Styrkesnes er ødelagt i løpet av vinteren.
 
For liten parkeringsplass
Parkeringsplassen på Ytre Styrkesnes ble i sin tid bygd av grendelaget. – Men denne er blitt altfor liten i forhold til den trafikken som er nå. De fleste helgene i løpet av vinteren er den overfylt av biler med hengere. Dette vanskeliggjør brøytingen, som igjen gjør at området til parkering skrumper inn grunnet manglende brøyting.
 
Dette skriver Strøksnes Grendelag i sitt brev til Statens Vegvesen. Det er sendt kopi av brevet til Sørfold kommune, og saken blir referert i møte i Plan- og ressursutvalget 7. september.
Sist oppdatert den 09. september 2015