Plan, næring og byggesak

Fagområdene næring, arealplanlegging og oppmåling har fokus på planlegging og utvikling. Å tilrettelegge for ny næringsvirksomhet og bosetting er prioriterte oppgaver.

Eirik Stendal og Gerd Bente Jakobsen

Eirik Stendal er byggesaksbehandler, og Gerd Bente Jakobsen er næringssjef. De samarbeider nært  i mange prosjekter og sammenhenger.

Fokus på utvikling

Kartforvaltning, landbruk, oppmåling og naturforvaltning er også en del av arbeidsområdet til staben i teknisk/næring.

Å støtte opp om eksisterende næringsliv og tilrettelegge for nye arbeidsplasser har høy prioritet for Sørfold kommune, og teknisk/næring har en sentral rolle i dette.

Landbruk

Sissel Johansen er landsbruks - og næringskonsulent.

Hun kan treffes på tlf. 75 68 53 65 eller e-post sissel.johansen@sorfold.kommune.no

 

 

Sist oppdatert den 17. juli 2017