Politikk

Under dette emnet finner du møteplaner for politiske utvalg, med link til sakslister og protokoll. Du finner også oversikt over medlemmmer av politiske utvalg, samt organisasjonskart for politisk virksomhet.

Fra mai 2017 har vi tatt i bruk einnsyn, som er et vindu mellom hjemmesiden og saksystemet.

Klikk her for å komme til møteplan, deretter på ønsket møtedato

 Hvis du ønsker å se møteplanen for hele 2017, klikker du på Vis kalender etter at du har kommet inn på oversikten over utvalgene.

Kontrollutvalget har fått egen hjemmeside:

Saksdokumenter Sørfold, kontrollutvalget

 

Sist oppdatert den 20. juli 2017