Politikk

Under dette emnet finner du møteplaner for politiske utvalg, med link til sakslister og protokoll. Du finner også oversikt over medlemmmer av politiske utvalg, samt organisasjonskart for politisk virksomhet.

NB! Fra mai 2017 har vi tatt i bruk einnsyn, som er et vindu mellom hjemmesiden og saksystemet.

Klikk her for å komme til innkalling og protokoll, deretter på ønsket møtedato

Kontrollutvalget har fått egen hjemmeside:

Saksdokumenter Sørfold, kontrollutvalget

Møteplan 1. halvår 2017

Møteplan
Utvalg januar februar mars april mai juni
Kommunestyre   27i
27p
21i
21p
  18 15
Formannskap 9i
9p

1i
1p

7i
7p

23i
23p

7i
7p

6i

6p

9, 31  27
Adm. utvalg     7p 6p    
Driftsutvalg    

21i
21p

  24  
Plan - og ressursutvalg    

21i, del 1
21i, del 2

21p

  22  
Kontrollutvalg   13i
13p
8i
8p
  10i
10p
 
Universell utforming 19       11  
Seniorråd   8 15 19    
Valgstyre            
Ungdomsråd   13i
13p
13 24p 29  

 

Sist oppdatert den 19. mai 2017