Politikk

Under dette emnet finner du møteplaner for politiske utvalg, med link til sakslister og protokoll. Du finner også oversikt over medlemmmer av politiske utvalg. I tabellen nedenfor ligger innkalling og protokoll for politiske utvalg. I = innkalling, p = protokoll.

Videre finner du et organisasjonskart  for den politiske delen av organisasjonen Sørfold kommune. Klikk der det står Politisk struktur og videre på firkantene, så kommer du til en oversikt over hvem som sitter i de enkelte utvalgene.

Under emnet politikk finner du også en  oversikt over politiske partier i Sørfold, med link til disses hjemmesider.

Møteplan 1. halvår 2017

Møteplan
Utvalg januar februar mars april mai juni
Kommunestyre   27i
27p
21 27   15
Formannskap 9i
9p

1i
1p

7i
7p

23i
23p

7 6 18, 31  27
Adm. utvalg            
Driftsutvalg     21   24  
Plan - og ressursutvalg     21   23  
Kontrollutvalg   13i
13p
       
Universell utforming 19       11  
Seniorråd   8 15 19 24  
Valgstyre            
Ungdomsråd   13i
13p
13 24 29  

 

Sist oppdatert den 24. februar 2017