Populært folkebad

Statistikken for folkebadet i Sørfoldhallen viser klart at det er den mørke årstid som gir flest besøkende. Med lydanlegget som nå er på plass er aktivitetsmulighetene styrket.

Steinar Strand prøver det nye lydanlegget i bassenget, Sørfoldhallen

DISCJOCKEY? Idrettsleder Steinar Strand kan konstatere at lydanlegget i bassenget virker som det skal.

Effektive beskjeder
Med mikrofon og lydanlegg er det lettere for badevaktene å bli hørt når de skal gi beskjeder til de badende. Dermed er også sikkerheten enda bedre enn før.

Samtidig gir lydanlegget muligheter for å arrangere vanndiskotek for ungdom, og annet der man bruker musikk som del av opplegget.

Familiebad mest populært
Det er laget besøksstatistikk for folkebadet for 2011 og 2012. Denne viser en klart stigende kurve når det gjelder gjennomsnittlig besøk pr. gang: I 2011 var det i gjennomsnitt 16,8 personer innom hver gang, mens tallet for 2012 var hele 30 personer.

Det er familiebadet første del av kvelden som er mest populært.

Når det gjelder totalt besøk i året, kan tallene ikke sammenlignes, siden bassenget var stengt halve året i 2012. Dette hadde sammenheng med nødvendig utbedring av flisene i bunnen.

Positiv utvikling
Men hvis vi tar hensyn til dette og regner gjennomsnittlig besøk pr. kveld eller pr. måned, er det ingen tvil om at bruken økte kraftig i 2012.

Totalt var det nemlig 608 besøkende i 2011, og 522 i 2012 selv om bassenget var stengt fra 1. mai og ut oktober.

Det normale er 10 måneders drift, da bassenget er stengt i skolens sommerferie.

Se besøksstatistikk for folkebadet i Sørfoldhallen:

Folkebadet 2011 og 2012

Velkommen til folkebad hver torsdag i Sørfoldhallen:

Familiebad kl. 17.00-18.30

Mosjonssvømming kl. 18.30-20.00.

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015