Positiv til ny E6

Statens Vegvesen har bedt om skriftlige innspill til konseptvalgutredning E6 Fauske – Mørsvikbotn. Her kan du lese Sørfold kommunes uttalelse i saken.

Megården tunnel

På strekningen Megården – Mørsvikbotn er det 16 tunneler. Dette er den første.

Utreder nye løsninger for E6

Konseptvalgutredning er et vanskelig ord.  Det brukes på et tidlig stadium i planprosesser for å avklare hvilke prinsipielle løsninger som skal brukes.

Nå handler det om E6 mellom Fauske og Mørsvikbotn.

Samferdselsdepartementet har bedt Statens Vegvesen utarbeide konseptvalgutredninger for denne veistrekningen, og som ledd i dette har vegvesenet bedt om skriftlige innspill fra Fauske og Sørfold kommuner, samt Salten regionråd, Fylkesmannen i Nordland og Nordland fylkeskommune.

Tunnelene oppfyller ikke sikkerhetskrav

En viktig problemstilling er de 16 tunnelene gjennom Sørfold. Disse har en samlet lengde på 18,5 km, og ingen av dem oppfyller de nye sikkerhetskravene i tunnelforskriftene.

I brevet fra Sørfold kommune konkluderes det slik:

–  Sørfold kommune ønsker velkommen en prosess der en får realisert ny E6 gjennom kommunen slik at:

  • Nord-Norge får samferdselsløsninger som ivaretar god framkommelighet
  • Sørfold kommunes befolkning kan få bedre samferdselsløsninger som knytter bygdene i kommunen bedre sammen.

Ønsker avgrensning

 Kommunen anser det som mest naturlig å avgrense prosjektet til strekningen Megården – Mørsvikbotn, fordi det er her man ser størst behov for å gjøre noe med dagens situasjon.

Her kan du lese Sørfold kommunes innspill:

E6 Fauske – Mørsvikbotn, innspill til konseptvalgutredning (pdf)

Sist oppdatert den 09. september 2015