God oppslutning om klubbrenn

I fjor deltok 17 barn og unge i minimum 4 av IL Leirguttens klubbrenn, i år økte tallet til 26. Nylig var det skiavslutning med premieutdeling til mange glade vinnere.

Lars Joakim Danielsen

Lars Joakim Danielsen fikk premie.

Spesiell premiering
Leder i IL Leirgutten Arne-Harry Nilsen forteller at man i år prøvde en ny vri for å stimulere ungdom til økt aktivitet på ski. Og denne vrien ble vellykket.

-  Ungdom fra 6. klasse og oppover som deltok i minst 4 renn, fikk en tur til Daja. Idrettslaget samarbeidet med de to skolene på nordsida, slik at turen kunne legges til en skoledag. 

Og faktisk var det hele 12 av  ungdommene som hadde mange nok renn til å få Daja-tur. Dette er vi veldig godt fornøyd med, sier Nilsen.

Glade vinnere i IL Leirguttens klubbrenn

GLADE VINNERE. Her er de fleste av de 26 barna og ungdommene som fikk premier på skiavslutningen til IL Leirgutten som var lagt til Mørsvik oppvekstsenter.

Også mange barn som deltok

De øvrige 14 som oppfylte kravet om deltakelse i minimum 4 renn var i alderen fra 5. klasse og nedover.

Sosialt
I alt ble det avholdt 7 renn pluss familieskirenn, samtlige lagt til mars og april.

–  På to av rennene i lysløypa hadde vi grilling, for å få en god sosial profil på aktivitetene, sier Arne-Harry Nilsen.

Amalie Inderberg

Amalie Inderberg med premien sin.

Sist oppdatert den 09. september 2015