Forvirring om ny ordning for pasientreiser

- Legen skal bare skrive ut rekvisisjon når det er medisinske grunner til at rutegående tilbud ikke kan benyttes, eller at det haster slik at annen transport må benyttes.

 
Helesesjef Jarand Gjestland, foto Sørfold kommune/ Steinar strandDette innebærer at transport til så å si alle planlagte kontroller skal arrangeres fra pasientreisekontoret.
 
Det er helsesjef Jarand Gjestland (bildet) som presiserer dette. Han er kjent med at pasienter får beskjed fra flere instanser om at det er legen som skal skrive ut rekvisisjon.  – Men det er altså bare i unntakstilfeller vi skal gjøre dette, understreker han.
 
 Dette er saken:
 
Helseforetakene har overtatt pasientreiseoppgaver fra NAV. Fra 1. desember 2009 skal pasienter i hele landet sende inn sine reiseregninger

Den nye ordningen innebærer i prinsippet ingen endringer i pasientenes rettigheter, men realiteten er at det medfører merarbeid og ulempe for pasienter.
 
1. Du skal ikke lenger oppsøke NAV for å få tilbakebetalt dine reiseutgifter.
2. Hos behandler får du nytt  reiseregningsskjema (nedlastbart, herfra klikk på linken nedenfor). Dette skal fylles ut og sendes i ferdigadressert konvolutt.
3. Har du spørsmål angående pasientreiser, kan du ringe 05515. Du kommer da til ditt lokale pasientreisekontor. Her får du informasjon om rettigheter, og hjelp til reiseplanlegging og utfylling av reiseregningsskjema. · 

Reiseregningsskjema (klikk og last ned) sendes til:
Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS
Postboks 2533
3702 Skien  

Reise med rekvisisjon blir ikke berørt av den nye ordningen.
Pasienter som av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport til behandling, kan få rekvisisjon til pasientreise av sin lege eller behandler. Manglende rutegående tilbud gir i noen tilfeller rett til rekvisisjon til annen transport. Ditt lokale pasientreisekontor på 05515 avgjør om du har krav på dette.
Sist oppdatert den 09. september 2015