Får prosessmidler

Sørfold kommune har fått 20.000 kroner til oppfølging av utvalgte kulturlandskap i 2010. - Vi skal blant annet invitere Bioforsk Tjøtta til en temadag, opplyser næringssjef Gerd Bente Jakobsen.

Haustfarger i utvalgte kulturlandskap, foto Terje Nystabakk
Høst. Her er en del av det utvalgte kulturlandskapet i vakre høstfarger. Foto: Terje Nystabakk.
 
Området Engan/Ørnes/Kjelvik er Nordlands bidrag til utvalgte kulturlandskap i jordbruket. Prosjektet ble offisielt innviet i 2009. Nå har Fylkesmannen i Nordland satt av 20.000 kroner til Sørfold kommunes oppfølging av prosjektet i 2010. Tildelingen finansieres over statlige midler som er satt av til formålet.
 
Formidling og tilrettelegging
Av et brev fra Fylkesmannen som nylig er sendt til kommunen framgår det at midlene kan brukes til detaljplanlegging, formidling og tilrettelegging overfor grunneierne. Dette kan være kurs, arrangementer, møter og andre stimuleringstiltak knyttet til området og prosjektet.
 
Skjøtselsplan
Næringssjef Gerd Bente Jakobsen forteller at Bioforsk Tjøtta har utarbeidet skjøtselsplan for dette utvalgte kulturlandskapet. – Vi vil invitere dem til et temamøte med grunneierne og andre involverte til stede, der vi går inn på hva som står i skjøtselsplanen og hvordan vi går videre i prosjektet, sier hun.
 
Last ned og les:
 
NB! Når du har lastet opp dokumentet (det er stort og tar litt tid), kommer det fram en blå knapp oppe til venstre. Klikk på den, så kan du enkelt komme rett inn på det enkelte kapittel.
 
Arbeidsgruppe
Det er nedsatt en egen arbeidsgruppe for dette prosjektet. Der er blant annet grunneierne representert. Jakobsen kan også opplyse at Fylkesmannen vil bidra med midler til selve skjøtselen av kulturlandskapet, og det er også aktuelt å arrangere kurs i bruk av redskaper som skal brukes i dettte arbeidet.
Sist oppdatert den 09. september 2015