Har takket ja

Øistein Wien (53) fra Hamar er ansatt som prosjektleder for utviklingsprosjektet "Sørfold 2010-2030". Han har bred erfaring fra privat næringsliv, og har siden 2006 gjennomført markedsundersøkelser for bedrifter, kommuner og reiselivsdestinasjoner landet rundt.

Øistein Wien, foto privatLiker å gå i fjellet. Her er Øistein Wien på fjelltur. Foto: Privat.
 
 
Ønsker seg nordover
            -   Jeg gleder meg til å begynne i jobben, sier Øistein Wien. Og det gjør han allerede 12. oktober. Han har fått et svært godt førsteinntrykk av kommunen han flytter til.
 
            -   Det frister med noen år nordpå. Nordland er utrolig vakkert og mangfoldig. Sørfolds beliggenhet med E6 gjennom kommunen, gode kultur- og fritidstilbud, nydelige fjorder og to store nasjonalparker gir muligheter. Jeg har også fått et meget positivt inntrykk av kommuneledelsen.
 
       
       Ansettelsesprosessen har vært  rask og ryddig, sier Wien, som synes kommunen har vist en handlingsvilje og beslutningsevne som tilsier at de virkelig mener noe med utviklingsprosjektet.
 
Sørfold-verdier
 -           Men dette prosjektet er nokså vagt og lite konkret?
-             En vesentlig del av mitt innledende arbeid blir å gjøre det tydeligere. Både spørre og forsøke å finne svarene. Hvilke mål og verdier skal Sørfold ha? Hva er viktig for innbyggerne? Hva er næringslivet tjent med? Hva skal vi være gode på? Og hvor gode skal vi være?
 
Fraflytting
Dette sier den nyansatte prosjektlederen for ”Sørfold 2010 - 2030”, som medgir at han er lite kjent i kommunen fra før av. – Det vil være både en fordel og en ulempe. I oktober må jeg helt klart reise litt rundt og bli bedre kjent, sier han. Han er imidlertid godt kjent med at mange har flyttet fra kommunen de senere årene, og at dette er en av hovedutfordringene i prosjektet.
 
Allsidig erfaring
Øistein Wien er utdannet bedriftsøkonom og har bred bakgrunn fra privat næringsliv. Han har vært både selger, prosjektleder, konsulent, markedssjef, daglig leder, gründer, og selvstendig næringsdrivende, hvorav flere år i konsern som Midelfart, Tollpost-Globe og Hamar Media, men også i langt mindre hvor ”alle gjør alt”. 
 
Gjennom årene har Øistein hatt flere styreverv, og han var i flere år leder i Hamar og omegn markedsforening. Han kommer fra en stilling som konsulent for Markedsinfo AS, hvor han har gjennomført markedsundersøkelser for privat og offentlig sektor landet rundt. Mest kjent er Drammen kommunes svært vellykkede omdømmeprosjekt, som han mener viser at alt er mulig om man virkelig vil, kan og tør. - Det som kan virke umulig i starten tar bare litt lengre tid, avslutter Øistein Wien optimistisk.
 
 
 
 
 
 
Sist oppdatert den 09. september 2015