Psykisk helse

Roy Larsen er psykisk helsearbeider. Her finner du informasjon om hvilke tjenester Sørfold kommune kan tilby innenfor rus og psykisk helse.

 

Psykisk helsearbeider Roy Larsen
Roy Larsen er psykisk helsearbeider, og har kontor på Rådhuset.

Målsetting for psykiatritjenesten er å bidra til å fremme selvstendighet, tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for alle mennesker i kommunen.

  • Dette skal gjøres i nært samarbeid med relevante samarbeidspartnere i kommunen og eksternt.
  • Retningslinjer for dette gis i opptrappingsplan for psykisk helse samt rus- og psykiatriplan.

Et lavterskeltilbud

  • Tilbudet til mennesker med rus og psykisk vansker og lidelser skal ikke være en særtjeneste, men et tilbud som alle innbyggerne i vår kommune kan benytte seg av, herunder barn, ungdom, voksne og eldre.
  • Rus-  og psykiatritjenesten skal være et lavterskeltilbud som skal hjelpe mennesker som har livskriser/sorgreaksjoner, lettere og moderate lidelser, atferdsvansker, personlighetsforstyrrelser og rusmiddelmisbruk.
  • Vi kan tilby individuelle samtaler, parsamtaler og foreldresamtaler.
  • Vi skal gi et tilbud som er tilpasset den ekelte bruker.
  • Koordinator eller andre ansatte i enhet for helse kan komme hjem til de som ønsker dette, eller vi kan avtale å møtes på et egnet sted.
  • Vi skal i felleskap med brukerne, deres pårørende og andre samarbeidspartnere tilpasse et behandlingsopplegg ut fra ønsker og behov.

 

Psykisk helsearbeider kan kontaktes på tlf. 75 68 51 56 eller mobil 482 12 654.

E-post: roy.larsen@sorfold.kommune.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015