Rådmannen har sluttet

Geir Sakariassen har fratrådt som rådmann i Sørfold mot slutten av prøveperioden. – Vi har dyktige kommunalsjefer som sørger for å holde driften i gang inntil ny rådmann ansettes, sier ordfører Lars Evjenth

Kommunalsjefene Kåre Isaksen og Lisbeth Bernhardsen

Familiære årsaker

Geir Sakariassen har fratrådt sin stilling som rådmann i Sørfold kommune.

–  Det er familiære årsaker til at jeg nå slutter, sier Sakariassen, og henviser til pendlertilværelsen til familien i Lødingen.

Ordfører Lars Kr. Evjenth sier at Sørfold kommune tar hans fratreden til etterretning, og ønsker Geir Sakariassen lykke til videre i arbeidslivet.

Ingen dramatikk

Ordføreren understreker at driften av Sørfold kommune er i trygge hender.

–  Våre to dyktige kommunalsjefer Lisbeth Bernhardsen og Kåre Isaksen (bildet) vil sørge for at driften av kommunen blir ivaretatt på en god måte, sier Evjenth.

Kommunestyret vil foreta konstituering i rådmannsstillingen når de møtes 11. februar.

 

Sist oppdatert den 09. september 2015