Anbefaler radonmåling

Resultatene fra en undersøkelse av radonnivået i utvalgte boliger som ble gjennomført i 2009 og 2010 viser at nesten hver tredje undersøkte bolig i Sørfold hadde forhøyet radonnivå i forhold til anbefalingene. Kommunen går derfor ut med informasjon til samtlige husstander og anbefaler at alle som ikke har sjekket boligen sin for radon gjennomfører dette.

Ingeniør Asbjørn Knutsen, foto Sørfold kommune/ Bente Braaten

KLART TIL UTSENDELSE.  Ingeniør Asbjørn Knutsen og servicekontoret har kopiert opp et 4-siders informasjonsbrev som samtlige husstander vil få i postkassa ca. 20. april.  Her med bunken av de nesten 1000 brevene.

Deltaker i prosjekt

Helse – og miljøtilsyn Salten IKS gjennomførte et radonprosjekt i 2009/2010 som Sørfold kommune har vært deltaker i. Utvalgte boliger i kommunen var med i prosjektet og alle større boligområder ble sjekket.

Resultatene for Sørfold viser at nesten hver tredje bolig som ble sjekket hadde forhøyet radonnivå i forhold til anbefalingene.

Måles i den kalde årstid

Kommunen vil derfor anbefale at de som ikke har sjekket boligen sin for radon får dette utført. Dette gjøres ved å bestille sporfilm fra forhandler, noe som vil koste ca. 400 kroner. Sporfilmene settes ut i boligen, og det anbefales at målingen utføres over en periode på minst 2 måneder og i den kalde årstiden.

Måleperiode bør ligge innenfor tidsrommet fra midten av oktober til midten av april.

-  Grunnen til dette er at telen i jorda på vinterstid gjør at radonkonsentrasjonen vil bli høyere inne i huset, forklarer Asbjørn Knutsen.

Oversikt over firma som kan kontaktes, finner du her:

Firma som tilbyr radonmåling (pdf)

Generell informasjon om radon:

Statens strålevern (link)

Hvor går grensen?

De som får målt verdier av radon som ligger over tiltaksnivå 100 bq/m3 (becquerel) i boligen anbefales å gjøre tiltak.

Etterprøves

Tiltakene bør alltid etterprøves med en ny sporfilmtest for å få bekreftet at tiltakene har hatt effekt.

Ved lave overskridelser kan det være tilstrekkelig å gjennomføre enkle tiltak. Ved store overskridelser bør rådgiver med radonteknisk fagkompetanse kontaktes.

Liste over firma som gir råd finnes på hjemmesidene til Statens strålevern, se link ovenfor.

Kontaktperson i Sørfold kommune er ingeniør Asbjørn Knutsen ved teknisk/næring. Han kan treffes på tlf. 75 68 50 00/  970 66 218  eller E-post ahk@sorfold.kommune.no

Alle får brev

Samtlige husstander i Sørfold får informasjonsskriv fra kommunen om dette, uansett om deres bolig har deltatt i tidligere undersøkelser eller ikke.

Sist oppdatert den 09. september 2015