Trygge i høstmørket

Mørsvik oppvekstsenter har hatt besøk av NAF, som delte ut refleksvester til 4. klasse. Også Straumen skole er opptatt av trafikksikkerhet og trygg skolevei, og har nylig gjennomført en bussvettkampanje.

4 klasse ved Mørsvik oppvekstsenter med nye refleksvester

FIKK VEST. Bak fra venstre : Sass Mannik, Reidar Paulsen  og Tormod Mørsvik.

Foran  fra venstre : Lars Joakim Danielsen,  Jesper Voldby, Reidar Jan Hodne Horndal, Even  Aamoth Pettersen og Sarlote Pupolina. 7 er elever i 4. klasse, og en i 3. klasse, alle ved Mørsvik oppvekstsenter. Foto: Arne-Harry Nilsen.

Trygg skolevei

Ved å bruke refleks reduserer man risikoen med å bli påkjørt med hele 85%.

-   Det var veldig hyggelig å få besøk av NAF, og i tillegg til å dele ut refleksvester hadde de med seg nyttig informasjon, forteller rektor Arne-Harry Nilsen ved Mørsvik oppvekstsenter.

Både NAF og Trygg Trafikk engasjerer seg i Trygg skolevei. NAF`s opplegg fokuserer på trafikkfeller og atferd, og involverer både barn, skoler og foreldre.

Dette med trygg skolevei er også forankret i opplæringsloven og lærerplanen, og er et tema som alle skoler har et bevisst forhold til.

En måneds kampanje

Inspektør Tord Valla ved Straumen skole forteller at skolen nylig har hatt en måneds bussvettkampanje i samarbeid med busselskapet og Trygg Trafikk. -  Vi har blant annet fokusert på bruk av bilbelte, og det å gå og sykle til skolen, sier han. Denne kampanjen har vart en måned, og ble avrundet 4. november.

Sykle til skolen fra 5. klasse

Strekningen fra Straumen skole og ned til sentrum har flere kryssende sideveier og begrenset med fotgjengeroverganger. På sykkel kan man dessuten få god fart ned bakkene, og elevene i 1.- 4. klasse må gå til skolen.  Dette er et forebyggende tiltak i forhold til trafikksikkerhet.

Bruk refleks

Nå i høst – og vintermørket  vil vi  benytte anledningen til å minne alle om å bruke refleks.

Uten refleks er du først synlig på 25 - 30 meters hold, mens du med refleks vises på 140 meters hold når bilen bruker nærlys. Omregnet til sekunder har bilføreren 10 istedenfor 2 sekunder til rådighet, det kan være forskjellen på liv og død.

Falsk trygghet

Gatebelysning skaper falsk trygghet, og mange tror det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det stemmer ikke. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det en billig livsforsikring å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket.

Sist oppdatert den 09. september 2015