Informasjonsmøte om ny E6

Vi minner om informasjonsmøte i Rådhussalen mandag 22. august kl. 18.00 Tema er ny E6 på strekningen Megården – Mørsvikbotn, og forslag til detaljregulering kan lastes ned herfra.

Bru over Leirfjorden

Over Leirfjorden planlegges bru på 815 meter

Informasjonsmøte og kontordager

  • Informasjonsmøte: Mandag 22. august kl. 18.00-20.00 i Rådhusssalen.

Planforslaget med tilhørende kart og dokumenter kan lastes ned og leses her:

Detaljregulering E6 Megården – Mørsvikbotn

Planforslaget i papirutgave ligger til ettersyn på servicekontoret, Rådhuset.

Plandokumenter til ettersyn ved servicekontoret.

Her utenfor servicekontoret på Rådhuset (like innenfor hovedinngangen) er det laget til et bord med kart og plandokumenter som vil stå i hele høringsperioden. Ved henvendelse i skranken på servicekontoret får du også de enkelte detaljkartene til gjennomsyn.

Kontordager:

  • Onsdag 24. august kl. 10.00-18.00 på Rådhuset (møterom Siso, ved siden av kantinen)
  • Torsdag 25. august kl. 10.00-18.00 på Kobbelv Vertshus

Rekordrask planlegging

Vanlig planleggingstid for prosjekter av denne typen er omtrent 10 år, mens prosessen i Sørfold vil ta to og et halvt år. Det er bare et halvt år siden regjeringen bestemte hovedprinsippene for den nye vegen.

– Dette må være bortimot norgesrekord i rask vegplanlegging, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak i Statens vegvesen Region nord.

Ny og kortere veg

–  Planstrekningen er på totalt 45 kilometer, og inkluderer bygging av ti nye tunneler med samlet lengde på 23,5 kilometer. Det blir også to store bruer – en over Leirfjorden på 815 meter og en over Tørfjorden på 550 meter.

Tunnelene på dagens E6 gjennom Sørfold har dårlig standard og tilfredsstiller ikke sikkerhetsforskriftene. Den nye vegen vil oppfylle alle sikkerhetskrav og blir dessuten 11 kilometer kortere enn dagens veg. Foruten kortere reisetid blir framkommeligheten bedre.

Dette skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

Kommunestyret skal behandle planen

Etter høringsperioden skal planen behandles av Sørfold kommune, som tar sikte på endelig planvedtak i november.

Kostnadene til å bygge ny E6 mellom Megården og Mørsvikbotn er foreløpig anslått til om lag 8 milliarder kroner.

Dette er en av hovedsatsingene i transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029. Byggestart er avhengig av når Stortinget bevilger penger til den nye vegen.

Frist for innspill er 8. september

Frist for å komme med merknader til planforslaget er torsdag 8. september 2016.

Merknader må være skriftlig og sendes Statens vegvesen Region nord, postboks 1403, 8002 Bodø, eller firmapost-nord@vegvesen.no og merkes med Detlajregulering E6 Megården – Mørsvikbotn.

For spørsmål eller nærmere informasjon, ta kontakt med

Statens vegvesen v/

 

Sist oppdatert den 25. august 2016