Reisevaksinasjon

Hva slags vaksiner trenger du når du skal ut og reise? Her følger informasjon om dette.


Enten man er reisende eller hjemme, er det nødvendig å ”etterfylle” vaksiner fra barnevaksinasjonsprogrammet hvert 10. år. Dette gjelder de vaksinene som beskytter mot difteri, stivkrampe og polio.

Alle som skal reise utenfor Vest- Europa, USA, Japan, Australia og New Zealand bør i tillegg vaksinere seg mot hepatitt A (smittsom gulsott). Dette anbefales ved korttidsreiser (inntil 3-4 uker) av typen charterreiser, hvor oppholdet hovedsakelig er i typiske turiststrøk og hvor man overnatter på hotell/ leilighet ( f. eks ved reise til Bulgaria, Tyrkia, Egypt, Thailand ).
Det kan også være lurt å vaksinere seg mot turistdiare ( kolera og ETEC).

Ved lengre opphold ( over 4 uker) og hvis man skal oppholde seg i områder utenfor allfarvei med dårlige hygieniske og sanitære forhold og/ eller i nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen, anbefales ytterligere vaksinasjon og evt. malariaprofylakse.

De aller fleste vaksiner er frivillige med et par unntak. Gulfebervaksine er påbudt i deler av verden og meningokokkvaksine er obligatorisk for pilgrimsreisende til Mekka.

Undersøkelser viser at kun halvparten av reisende søker reisemedisinsk rådgivning før de reiser til destinasjoner hvor vaksiner er anbefalt. Selv til reisemål hvor det er meget stor risiko for malariasmitte, slurves det.

Straumen legekontor v/ fastlege og Sørfold helsestasjon kan bistå pasienter og kommunens innbyggere med rådgiving og vaksinasjon ved reiser. Men det er viktig at de reisende tar kontakt med oss i god tid - minimum 1 mnd. før avreise, og spesielt hvis det er behov for flere doser av en vaksine, før den gir full immunitet.

Kontaktenhet

  • Navn: Helseetaten
  • Leder: Jarand Gjestland
  • Telefon: 75685140
  • Telefaks: 75685141
  • Postadresse: 8226 Straumen
  • Besøksadresse: Sørfold Rådhus, legekontoret
  • Åpningstid: kl. 08.00 - kl. 15.00 

Sist oppdatert den 09. september 2015