Leiligheter i Røsvik selges

Sørfold kommune skal selge 2 tomannsboliger i Brækkanveien i Røsvik, med til sammen 4 leiligheter. De skal selges samlet, og budfristen er satt til 19. oktober.

Rekkehus i Røsvik

Brækkanveien 2 og 4 i Røsvik har fin beliggenhet.

Selges til høystbydende
Da formannskapet møttes 9. oktober, hadde kommunen fått inn et bud på kjøp av Brækkanveien 2 og 4 i Røsvik. Dette er kommunale rekkehus som inneholder 4 leiligheter.

I møtet ble det fremmet forslag om at leilighetene legges ut for salg og selges til høystbydende, slik at andre også har muligheten for å legge inn bud.

Dette ble enstemmig vedtatt.

Selges samlet
Det ble også bestemt at bygget selges i sin helhet.

Til salgs

Husene er horisontalt delt, med en leilighet i hver etasje. Det er ett soverom i hver leilighet.

Bud sendes innen 19. oktober til Sørfold kommune v/ teknisk/næring, 8226 Straumen eller på e-post til post@sorfold.kommune.no

Asbjørn Knutsen kan gi nærmere opplysninger i tlf. 970 66 218.

 

 

 

Sist oppdatert den 09. september 2015