Klorering av vannledningsnett

Fra torsdag 10. november til mandag 14. november vil det foregå rensing av vannledninger i Røsvik. Vannet kan drikkes, men kloreringen vil medføre lukt og smak.

Drikkevann fra springen

NOEN DAGER MED KLORSMAK. Det er ikke farlig å drikke vannet mens det renses, men det vil merkes på lukt og smak at det inneholder klor. Så hvis man har lyst og anledning, kan man jo tappe i dunker på forhånd før kloreringen starter.

Lave doser

Avdelingsingeniør Monica Åsheim ved enhet teknisk/næring forklarer at grunnen til at rensingen pågår over flere dager, er at man med hensikt holder klordosen så lav at vannet kan drikkes. - Rensingen foregår døgnet rundt, sier hun.

Denne kunngjøringen gjelder altså Røsvik, og rensingen som vil føre til midlertidig klorsmak på drikkevannet vil pågå fra 10. til 14. november.

De som har spørsmål omkring dette, kan kontakte henne på tlf. 970 23531.

Sist oppdatert den 09. september 2015