Bedre samhandling

Nordlandssykehuset og kommunene i Salten har inngått avtale om samarbeid. Hensikten med RESO Salten er først og fremst å få til et godt samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset.

Anne Lise Nordvik Arntzen, foto privatER VARAMEDLEM. Anne Lise NordvikArntzen er opposisjonsleder i Sørfold kommunestyre, og dermed medlem av Salten Regionråd. Hun er varamedlem i det nye samarbeidsorganet RESO Salten.

Pasientens behov

RESO står for regionalt overordnet samarbeidsorgan, og de som skal samarbeide på dette feltet er Nordlandssykehuset og de ni Salten-kommunene pluss Værøy, Røst og Tysfjord.

Et godt samarbeid mellom kommunene og Nordlandssykehuset HF (NLSH) legger til rette for å få til gode pasientforløp hvor pasientens behov for en sammenhengende behandlingskjede ivaretas på en god måte, bl.a. gjennom systematisk kvalitetsutvikling.


- Et stort fremskritt

Helsesjef og kommunelege I i Sørfold  Jarand Gjestland har tro på det nye samarbeidsorganet. – Nå vil vi kunne påvirke beslutninger innenfor helseforetaket. Dette er et stort fremskritt, sier han. Også ordfører Lars Evjenth er positiv.  – Vi er nødt til å samarbeide for å få gjennomslagskraft, sier han.

Anne Lise Nordvik Arntzen (Sp), varamedlem i utvalget, har lest gjennom samarbeidsavtalen og synes intensjonene er gode. – Målet er et godt og helhetlig helsetilbud til beste for innbyggerne og pasientene, understreker hun.

Koordinerende

RESO Salten skal være et rådgivende og koordinerende organ mellom kommunene og NLSH, men kan ikke erstatte all kommunikasjon mellom kommunen og sykehuset. Et formalisert og velfungerende samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og NLSH er helt avgjørende for at regionens pasienter skal oppleve trygghet og kontinuitet ved overflytting mellom nivåene.

Avtalen skal godkjennes  

25. februar var det konstituerende møte i RESO Salten.

Den framforhandlede avtalen sendes nå kommunene for godkjenning.

I Sørfold kommer saken opp i kommunestyret 7. april.

Les mer om RESO Salten på nettsidene til

Salten Regionråd

   
   
   
   

 

Sist oppdatert den 09. september 2015